Півторак Г. П. Білоруська мова. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.

Півторак Г. П. Білоруська мова. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.
Це перший в історії українсько-білоруських етномовних і культурних зв’язків підручник з білоруської мови. Він складається зі вступу та двох основних частин. У першій частині викладено особливості білоруської літературної фонетики, орфоепії, акцентології, лексики, фразеології, орфографії, граматики, у другій – стислій хрестоматії – подаються білоруські тексти. Білоруські фонетичні й граматичні особливості порівнюються з відповідними українськими, наводяться українські паралелі до білоруських граматичних термінів.
25-06-2002
більше →

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова. – К. : Наук. думка, 1993. – 200 с.
У монографії розглянуто джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що стали характерними особливостями української мови, пояснено причини й передумови сучасного діалектного поділу української мови.
24-06-2002
більше →