Запрошуємо на навчання до аспірантури!

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії на 2018–2021 навчальні роки з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 035 Філологія. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) та понад державне замовлення — на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб). Документи із заявами до аспірантури приймаємо до 10 вересня 2018 р. Початок навчання в аспірантурі — 1 листопада 2018 року. Термін навчання — 4 роки. Телефони для довідок: (044) 278-71-82, 093-931-33-61.

14-06-2018
більше →

Доповідь О. І. Михальчук «Мовно-інформаційний простір сучасної України та українське законодавство»

На засіданні вченої ради з науковою доповіддю «Мовно-інформаційний простір сучасної України та українське законодавство: соціолінгвістичний вимір» виступила в. о. завідувача відділу мов України кандидат філологічних наук Оксана Михальчук.

Доповідачка зазначила, що нинішня мовна ситуація в Україні й необхідність законодавчого врегулювання мовно-інформаційних відносин ставлять перед соціолінгвістикою низку нагальних завдань. Серед них — осмислити основні параметри мовно-інформаційного простору, виявити їх особливості з огляду на етномовну структуру українського суспільства, спрогнозувати вплив мовно-інформаційного простору на мовну свідомість, екологію мови та безпеку суспільства загалом.

14-06-2018
більше →

Висока відзнака. Т.Б.Лукінову народжено орденом княгині Ольги I ступеня

Указом Президента України № 135/2018 від 19 травня «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом княгині Ольги I ступеня нагороджено доктора філологічних наук, провідну наукову співробітницю Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Тетяну Борисівну Лукінову.

02-06-2018
більше →

Б. М. Ажнюк — голова Національної асоціації україністів

Директора Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні доктора філологічних наук, професора Б. М. Ажнюка обрано головою Національної асоціації україністів (НАУ) — культурно-освітньої громадської організації, яка сприяє розвиткові українознавства в Україні та за її межами.

Серед основних напрямів роботи НАУ — проведення спільних досліджень з українознавцями зарубіжних країн; систематизація та поширення інформації про здобутки українознавства...

02-06-2018
більше →

Наука молодшає. Відбулася Друга конференція молодих учених

17 травня 2018 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Друга наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку». Її організувала Рада молодих учених Інституту (голова – канд. філол. наук А. Р. Дочу), щоб дати змогу молодим співробітникам і аспірантам попередньо апробувати результати своїх досліджень.

23-05-2018
більше →

Гості Інституту — білоруські студенти-україністи

На початку травня Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відвідала група студентів-україністів Білоруського державного університету (м. Мінськ), які приїхали до Києва на стажування, та група студентів-білорусистів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в супроводі лектора білоруської мови канд. філол. наук, доц. І. І. Короткевич.


06-05-2018
більше →

Доповідь В. П. Пономаренка «Відображення національних стереотипів в етноніміці сучасних європейських мов»

З науковою доповіддю «Відображення національних стереотипів в етноніміці сучасних європейських мов» на засіданні вченої ради виступив завідувач сектора порівняльно-історичного і типологічного мовознавства доктор філологічних наук Володимир Пономаренко.

Як відзначив доповідач, дослідження етнонімів, надто в порівняльному аспекті, лишається актуальним, бо в цій царині досі існує чимало нез’ясованих питань і неоднозначних тлумачень. Тема набуває особливої значущості з огляду на пожвавлення міжнародних зв’язків, адже етноніми відображують мовні контакти як частину зв’язків міжетнічних.


06-05-2018
більше →