Рада є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує випускників Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Рада створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

Мета діяльності ради:

 

СТАТУТ РАДИ ВИПУСКНИКІВ

 

СКЛАД