Вийшов підручник Л. І. Даниленко «Чеська мова»

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів / За ред. В. М. Русанівського. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2012. – 543 с.
Підручник є базовою навчальною книгою, в якій системно викладено основи фонетики, морфології та синтаксису чеської мови в зіставленні з українською з позицій комунікативного підходу і з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної (36 уроків) частин, розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин).
25-03-2013
більше →

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів / За ред. В. М. Русанівського. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2012. – 543 с.
Підручник є базовою навчальною книгою, в якій системно викладено основи фонетики, морфології та синтаксису чеської мови в зіставленні з українською з позицій комунікативного підходу і з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної (36 уроків) частин, розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин).
25-03-2013
більше →

Вийшов розмовник «Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях»

Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях: Розмовник / Й. Ф. Андерш, Л. І. Даниленко, О. Л. Паламарчук та ін. – 3-є вид., допов. – К.: Довіра, 2012. – 477 с.
Перший у лексикографічній практиці розмовник «Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях» включає значну частину словникового складу української та чеської мов, варіанти ведення діалогу, словнички й типові вирази. У книзі вміщено зразки ділової, приватної та службової кореспонденції, найуживаніші чеські прислів’я та приказки. Розмовник призначений як посібник для студентів, викладачів і туристів, для усіх, хто цікавиться чеською мовою і бажає розширити свій словниковий запас та розвинути навички усного мовлення.
08-03-2013
більше →

Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях: Розмовник

Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях: Розмовник / Й. Ф. Андерш, Л. І. Даниленко, О. Л. Паламарчук та ін. – 3-є вид., допов. – К.: Довіра, 2012. – 477 с.
Перший у лексикографічній практиці розмовник «Українсько-чеські паралелі в текстах і ситуаціях» включає значну частину словникового складу української та чеської мов, варіанти ведення діалогу, словнички й типові вирази. У книзі вміщено зразки ділової, приватної та службової кореспонденції, найуживаніші чеські прислів’я та приказки. Розмовник призначений як посібник для студентів, викладачів і туристів, для усіх, хто цікавиться чеською мовою і бажає розширити свій словниковий запас та розвинути навички усного мовлення.
08-03-2013
більше →

Вийшов «Російсько-український словник синонімів»

Російсько-український словник синонімів / Уклад.: Т. К. Черторизька, Г. П. Вишневська, Н. О. Бойко; за ред. В. М. Бріцина. – К.: Вища школа, 2012. – 319 с.
У словнику наведено в зіставленні основні синонімічні ряди слів російської та української мов, пояснено значення слів-синонімів, висвітлено їхнє стилістичне забарвлення. Словник базується на досягненнях російської та української синонімічної лексикографії й покликаний полегшити вивчення обох мов. Розкриваючи синонімічні багатства, словник допоможе громадянам України вдосконалювати культуру їхньої української мови, зокрема у сфері вживання синонімів відповідно до лексико-граматичних норм української літературної мови.
15-02-2013
більше →

О. О. Тищенко-Монастирська – лауреат Премії Верховної Ради України

Молодший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, кандидат філологічних наук Оксана Олександрівна Тищенко-Монастирська стала лауреатом Премії Верховної Ради України за 2012 рік. Премію присуджують найталановитішим молодим ученим, які отримали вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень. О. О. Тищенко-Монастирська – авторка циклу публікацій «Мови національних меншин у мовно-культурному середовищі Криму». Вона бере участь у соціолінгвістичних експедиціях і міжнародних наукових конференціях, викладає кримськотатарську мову у вищій школі.
23-01-2013
більше →

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Автори збірника аналізують проблеми взаємодії мови та соціального середовища. З позицій екологічної лінгвістики розгянуто факти і явища, що в контексті інших напрямів випускалися з уваги як другорядні. Обговорюються такі питання, як зв’язок між мовною нормою й конструюванням національної ідентичності, соціальна зумовленість мовного вибору, проблеми мовної стійкості та мовної толерантності, європейські засади мовної політики й перспективи їх використання в Україні тощо.
18-12-2012
більше →