Вийшов посібник Л. І. Даниленко «Культурна пам’ять слова»

Даниленко Л. І. Культурна пам’ять слова. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 224 с.
Книга є посібником для студентів, які вивчають чеську мову. В її назві віддзеркалено ідею, що пов’язує семантику, етимологію слова з матеріальною і духовною культурою народу. В основі посібника — лінгвокультурологічний словник, який налічує понад 400 розгорнутих словникових статей. Уміщено також практичні завдання й тести.
05-09-2017
більше →

Вийшла монографія А. Р. Дочу «Мовні контакти і запозичення»

Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону). — К.: Наук. думка, 2017. — 206 с.
У монографії розглянуто вплив мовних контактів і запозичень на формування тематичних груп лексики. Здійснено синхронно-діахронне дослідження орнітонімів давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського періодів. Встановлено корпус та джерела запозичених, гібридних та калькованих орнітонімів. Визначено і якісно оцінено масштаби іншомовних впливів у різні хронологічні періоди, а також діапазон змін, що супроводжують адаптацію запозичень на англійському ґрунті.
05-09-2017
більше →

Вийшла монографія В. Г. Скляренка «Історія українського наголосу. Дієслово»

Скляренко В. Г. Історія українського наголосу. Дієслово. — К.: Наук. думка, 2017. — 660 с.
У монографії розглядається історія акцентуації дієслів української мови від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їхньому наголошуванні. Широко використано свідчення українських акцентованих пам’яток кінця XVI — початку XVIII ст., українських говорів, словників української мови XIX‒XX ст.
05-09-2017
більше →

Вийшов тлумачний «Словник української мови»

Словник української мови / Відп. ред. В. В. Жайворонок. — К. ВЦ «Просвіта», 2016. — 1320 с.
Цей однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української літературної мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу. Видання відбиває ті зміни, що відбулися в лексичному складі на порозі нового тисячоліття, зокрема включає одиниці, які увійшли в мову протягом останнього часу.
24-05-2017
більше →

Наукові читання до 85-річчя А. П. Непокупного

В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні відбулися наукові читання, присвячені 85-річчю від дня народження Анатолія Павловича Непокупного – знаного у світі балтиста, славіста, германіста, доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, іноземного члена Академії наук Латвійської Республіки. На читаннях були заслухані доповіді колишніх колег Анатолія Павловича – співробітників сектору порівняльно-історичного та зіставного мовознавства відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства.Мета лекцій – ознайомити слухачів з новими здобутками науки про мову, розповісти про останні досягнення Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, ознайомити охочих вступити в аспірантуру з проблемними напрямами, які розробляють співробітники Інституту.
24-05-2017
більше →

Б. М. Ажнюк — новий директор Інституту

27 квітня 2017 р. на засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України М. Г. Жулинський ознайомив присутніх з постановою Президії НАН України № 108 від 19 квітня 2017 р., якою академіка В. Г. Скляренка увільнено з посади директора за власним бажанням у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
03-05-2017
більше →

Другий тур виборів директора Інституту

11 квітня 2017 р. відбувся другий тур виборів керівника (директора) Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
Згідно з п. 3.12.4. Статуту НАН України, для обрання керівника наукової установи необхідно, щоб кандидат набрав не менше двох третин голосів виборців або більше 50 % голосів виборців (якщо за кандидата проголосувало менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу).
12-04-2017
більше →