X наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку»

Запрошуємо молодих науковців (аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти) узяти участь у роботі Конференції молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України «Лінгвістика ХХІ ст.: традиції і перспективи розвитку».

30-05-2023
більше →

Міжнародна наукова конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни»

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни». Захід відбудеться 9–10 листопада 2023 року в онлайновому режимі.
24-05-2023
більше →

Круглий стіл «ФРАЗЕОЛОГІЯ ТА ФРАЗЕОГРАФІЯ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ» (до 100-річчя з дня народження кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Л. А. Юрчук)

Запрошуємо вас узяти участь у роботі круглого столу «Фразеологія та фразеографія в парадигмі сучасних досліджень: теорія, практика, перспективи (до 100-річчя з дня народження кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника Л. А. Юрчук)». Захід відбудеться 11 квітня 2023 р. в онлайновому режимі.


06-04-2023
більше →

Актуальні аспекти міжмовних відносин у сучасній науковій парадигмі. Тези конференцїї

Актуальні аспекти міжмовних відносин у сучасній науковій парадигмі : збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 15 листопада 2022 року / Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. 80 с.


У тезах доповідей Міжнародної наукової конференції висвітлено механізми іншомовних запозичень в українській та інших мовах, показано проблеми правописної та семантичної адаптації цих елементів, особливості їхнього лексикографування, історію вивчення іншомовних запозичень в українській мові, подано результати контрастивного аналізу окремих груп лексики й фраземіки української та інших мов.
03-04-2023
більше →

Нарада з питань вироблення Правопису кримськотатарської мови на основі латинської графіки

На виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022–2032 роки за дорученням Віцепрем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 14 березня 2023 р. відбулася нарада з питань вироблення правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 993.

16-03-2023
більше →

Словник новітніх англізмів

Словник містить близько 4 тисяч слів і словосполучень, запозичених з англійської мови головно впродовж перших десятиліть ХХІ століття, які активно побутують в узусі української мови. Видання не є нормативним і не вводить зібрані одиниці до літературного стандарту.

16-03-2023
більше →

Сердечно вітаємо доктора філологічних наук Людмилу Іванівну Даниленко з присвоєнням їй ученого звання професора!

Людмила Іванівна – провідний науковий співробітник відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, авторка багатьох праць у галузях слов’янської фразеології та пареміології, лексикографії, історії славістики, лінгводидактики.
27-12-2022
більше →