Учена рада – колективний дорадчий орган, що керує науковою роботою Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. На її засіданнях розглядаються основні напрями діяльності Інституту, аналізуються хід виконання лінгвістичних досліджень, їх матеріальне й фінансове забезпечення, підготовка наукових кадрів та інші питання.

 

СКЛАД