Рішення НАЗЯВО про акредитацію ОНП

 

 

Сертифікат про акредитацію ОНП

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми