Григорій Петрович Півторак: Біобібліографія до 75-річчя / НАН Украї­ни. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Упорядник П. О. Селігей. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 128 с.; порт., ілюстр. (Біобібліографія вчених України).

Висвітлено біографію та науковий доробок визначного українського мовознавця академіка НАН України, доктора філологічних наук, професора Григорія Петровича Півторака. Відображено головні етапи його життєвого шляху, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології, викладено його концепцію походження східнослов’янських мов.

У цьому виданні (попереднє – 2005 р.) доповнено науково-біографічний нарис, оновлено ілюстративний ряд, до бібліографії включено публікації останніх років.

Для лінгвістів і всіх, хто цікавиться історією української мови та українського мовознавства.

Завантажити -