Конференція молодих мовознавців

5 грудня 2017 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку». З вступним словом до учасників конференції звернувся заступник директора з наукової роботи канд. філол. наук О. І. Скопненко, який побажав цікавих доповідей та дискусій.
Виступи молодих учених були присвячені актуальним питанням сучасної лінгвістики. Так, А. Гончаренко на матеріалі тексту Києво-Печерського патерика розглянула одну з найчисельніших тематичних груп давньоруської книжно-писемної мови — групу слів на позначення Бога, а також встановила, що в більшості випадків теонімічне значення для таких лексем є вторинним, набутим під впливом давньогрецької мови.
15-12-2017
більше →

Доповідь Г. В. Зимовець «Компресія в ергонімії: чинники та форми прояву»

На засіданні вченої ради з доповіддю «Компресія в ергонімії: чинники та форми прояву» виступила старша наукова співробітниця відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства кандидатка філологічних наук Галина Зимовець.
Явище мовної компресії дослідниця витлумачує як стиснення форми вираження певного змісту з огляду на чинники успішної комунікації.
07-12-2017
більше →

Не стало Василя Васильовича Німчука…

26 листопада 2017 року на 84-му році життя перестало битися серце Василя Васильовича Німчука — видатного українського мовознавця, фахівця з історії української та інших слов’янських мов, члена-кореспондента НАН України.
Становлення Василя Васильовича як дослідника, найплідніший період його творчого життя минули в стінах Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні.
28-11-2017
більше →

Конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ»

14–15 листопада 2017 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ». Організаторами виступили Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України, Міністерство науки і освіти України, Міністерство культури України.
Українські та зарубіжні фахівці із соціолінгвістики, юридичної лінгвістики та правознавства зібралися для того, щоб обговорити найважливіші проблеми функціонування мов в Україні, знайти шляхи ефективного законодавчого врегулювання мовної сфери, виробити науково обґрунтовані рекомендації для провадження державної мовної політики.
20-11-2017
більше →

Доповідь Н. К. Войцехівської «Конфлікт у світлі асоціацій і метафоризації»

На засіданні вченої ради з доповіддю «Конфлікт у світлі асоціацій і метафоризації» виступила старша наукова співробітниця відділу слов’янських мов, кандидат філологічних наук Наталія Войцехівська.
У центрі уваги дослідниці — номінативні засоби представлення конфлікту в українській мові та мовленні. Встановлено, що номінація конфліктних явищ, сполучуваність відповідної лексики підпорядковуються тим самим закономірностям, що й назви інших нематеріальних сутностей.
01-11-2017
більше →

Ювілей доктора філологічних наук Т. Б. Лукінової

25 листопада відзначила світлий ювілей доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу слов’янських мов Тетяна Борисівна Лукінова.
Усе своє трудове життя віддала вона Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, прийшовши сюди ще зі студентської лави. Учениця академіка Л. А. Булаховського, вона є авторкою багатьох праць із лексики та словотвору слов’янських мов, порівняльно-історичного мовознавства, етимології, історичної типології, культурології, історії мовознавства.
01-11-2017
більше →

Конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ» (прес-анонс)

14–15 листопада 2017 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбудеться Міжнародна наукова конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ». Організатори конференції: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України, Міністерство науки і освіти України, Міністерство культури України.
01-11-2017
більше →