Вийшов бібліографічний посібник Л. І. Даниленко

Даниленко Л. І. Чеська фразеологія і пареміологія. Бібліографія джерел ХІХ – 20-х років ХХІ ст. — К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 191 с.

Бібліографічний посібник є першою спробою комплексної систематизації наукових і лексикографічних праць з чеської фразеології і пареміології в широких хронологічних межах — від початку ХІX ст. (1804 р. вийшла збірка чеських прислів’їв Й. Добровського) до двадцятих років ХХІ ст. Подано відомості про монографії, тематичні збірники, словники, статті з періодичних видань, рецензії дванадцятьма європейськими мовами.

13-07-2021
більше →

Міжнародна наукова конференція до 150-річчя від дня народження академіка Агатангела Юхимовича Кримського

Шановні колеги! 2021 р. виповнюється 150 років від дня народження академіка Агатангела Кримського (1871–1942) – сходознавця, мовознавця, літературознавця, письменника, перекладача, громадського діяча й організатора науки. У рамках заходів із відзначення ювілею видатного вченого, організованих Національною академією наук України, запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції, проведення якої заплановано на 19 жовтня 2021 р.
10-07-2021
більше →

Міжнародна наукова конференція «Національна пам’ять у філології: Наукова спадщина академіка Віталія Русанівського»

29–30 червня 2021 року в онлайновому режимі на платформі Google meet відбулася Міжнародна наукова конференція «Національна пам’ять у філології: наукова спадщина академіка Віталія Русанівського», присвячена 90-річчю від дня народження видатного українського науковця, мовознавця-україніста й відомого славіста, професора, академіка НАН України, багатолітнього директора Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, автора численних і багатогранних праць з проблем українського й слов’янського мовознавства, міжслов’янських мовних взаємин, історії української літературної мови, методології лінгвістичних учень, соціолінгвістики, лінгвокультурології та стилістики, укладача й відповідального редактора різних типів словників.
10-07-2021
більше →

Міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (II)»

25–26 травня 2021 року в онлайновому режимі відбулася Міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (II)», присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського мовознавця, редактора «Етимологічного словника української мови» та автора численних праць у галузі загального й слов'янського мовознавства, етимології, індоєвропеїстики та  синтаксису. 


17-06-2021
більше →

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО щодо акредитації ОНП Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО щодо акредитації ОНП Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбудеться 14 травня 2021 р. о 14.00. Запрошуємо всіх бажаючих. Дані для доступу - у тексті новини.
12-05-2021
більше →

Виставка «Сила духу і похвала науці»

20 квітня 2021 року в Музеї книги і друкарства України в онлайновому форматі (із застосуванням технологій платформи «Зум») відбулося відкриття книжкової виставки «Сила духу і похвала науці». Захід присвячено 150-річчю з дня народження сходознавця, лінгвіста, літературознавця, історика, письменника, перекладача, співорганізатора Національної академії наук академіка Агатангела Кримського.

23-04-2021
більше →

Ажнюк Б. М. Мовна політика: Україна і світ: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 420 с.

У монографії на прикладі мовної ситуації в Україні та в інших державах розглянуто традиційні й новітні концепти мовної політики й мовного планування, екології мови, мовних прав, мовного законодавства, двомовності й багатомовності, міжмовної взаємодії і т. ін. Висвітлені проблеми кодифікації мови та захисту її якісних параметрів від надмірного проникнення іншомовних запозичень, мовні аспекти життя національної спільноти за межами свого етнічного материка.

13-04-2021
більше →