Звітує рада молодих учених

На засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні зі звітом про роботу ради молодих учених у 2017 р. виступила її голова канд. філол. наук, мол. наук. співробітник відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства А. Р. Дочу. В Інституті рада молодих учених діє з 2013 р. Її мета — сприяти молодим мовознавцям у проведенні наукових досліджень, підвищенні кваліфікації, реалізації творчого потенціалу. Також рада надає їм інформаційну та організаційну підтримку. На сьогодні рада налічує 22 члени (4 співробітники, 2 докторанти, 16 аспірантів).
26-12-2017
більше →

Пішов з життя Іван Григорович Матвіяс

20 грудня 2017 р. на 93-му році спочив навіки Іван Григорович Матвіяс — відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор, визнаний фахівець у галузях діалектології, лінгвістичної географії, історії української літературної мови.
Тривалий період у житті та діяльності Івана Григоровича пов’язаний з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні. Тут він працював з 1955 р.: спочатку молодшим, згодом старшим, а з 1976 р. — провідним науковим співробітником. У 1976–1987 рр. завідував сектором діалектології та ономастики.
26-12-2017
більше →

Конференція молодих мовознавців

5 грудня 2017 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку». З вступним словом до учасників конференції звернувся заступник директора з наукової роботи канд. філол. наук О. І. Скопненко, який побажав цікавих доповідей та дискусій.
Виступи молодих учених були присвячені актуальним питанням сучасної лінгвістики. Так, А. Гончаренко на матеріалі тексту Києво-Печерського патерика розглянула одну з найчисельніших тематичних груп давньоруської книжно-писемної мови — групу слів на позначення Бога, а також встановила, що в більшості випадків теонімічне значення для таких лексем є вторинним, набутим під впливом давньогрецької мови.
15-12-2017
більше →

Доповідь Г. В. Зимовець «Компресія в ергонімії: чинники та форми прояву»

На засіданні вченої ради з доповіддю «Компресія в ергонімії: чинники та форми прояву» виступила старша наукова співробітниця відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства кандидатка філологічних наук Галина Зимовець.
Явище мовної компресії дослідниця витлумачує як стиснення форми вираження певного змісту з огляду на чинники успішної комунікації.
07-12-2017
більше →

Не стало Василя Васильовича Німчука…

26 листопада 2017 року на 84-му році життя перестало битися серце Василя Васильовича Німчука — видатного українського мовознавця, фахівця з історії української та інших слов’янських мов, члена-кореспондента НАН України.
Становлення Василя Васильовича як дослідника, найплідніший період його творчого життя минули в стінах Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні.
28-11-2017
більше →

Конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ»

14–15 листопада 2017 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ». Організаторами виступили Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України, Міністерство науки і освіти України, Міністерство культури України.
Українські та зарубіжні фахівці із соціолінгвістики, юридичної лінгвістики та правознавства зібралися для того, щоб обговорити найважливіші проблеми функціонування мов в Україні, знайти шляхи ефективного законодавчого врегулювання мовної сфери, виробити науково обґрунтовані рекомендації для провадження державної мовної політики.
20-11-2017
більше →

Доповідь Н. К. Войцехівської «Конфлікт у світлі асоціацій і метафоризації»

На засіданні вченої ради з доповіддю «Конфлікт у світлі асоціацій і метафоризації» виступила старша наукова співробітниця відділу слов’янських мов, кандидат філологічних наук Наталія Войцехівська.
У центрі уваги дослідниці — номінативні засоби представлення конфлікту в українській мові та мовленні. Встановлено, що номінація конфліктних явищ, сполучуваність відповідної лексики підпорядковуються тим самим закономірностям, що й назви інших нематеріальних сутностей.
01-11-2017
більше →