Не стало Віталія Григоровича Скляренка…

20 липня 2020 р. на 82-му році пішов із життя видатний мовознавець, талановитий організатор науки, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії НАН України ім. О.О. Потебні (2001), директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (у 1996‒2017 рр.) Віталій Григорович Скляренко.

Нашій Установі Віталій Григорович віддав 56 років сумлінної, самовідданої праці. Тут він сформувався як науковець, створив усі свої найвизначніші праці в галузях акцентології, етимології, історії мови. Доробок його став окрасою вітчизняної лінгвістики.

21-07-2020
більше →

Українська мова і європейський лінгвокультурний контекст: Збірник наукових праць

Українська мова і європейський лінгвокультурний контекст: Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 360 с.

Збірник наукових праць присвячено мовознавчому дослідженню українсько-європейських і європейсько-українських зв’язків і спільних етнокультурних контекстів, історія яких налічує не одне століття. Урахування міжмовних зв’язків і паралелей дає ключ до етимологій ряду архаїчних елементів, правильне розуміння яких проливає світло на так звані темні місця мовних та історичних пам’яток.

12-07-2020
більше →

Мовне законодавство і мовна політика: Збірник наукових праць

Мовне законодавство і мовна політика. Україна, Європа, світ: Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 688 с.

Збірник наукових праць присвячено одній з найбільш актуальних проблем сучасної соціолінгвістики – впливу законодавства та інститутів державної влади на збереження або трансформацію тих чи інших параметрів мовної ситуації у відповідності з певним суспільним ідеалом.

12-07-2020
більше →

Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася Міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА».

Захід організовано на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки України ВАСИЛЯ ВІКТОРОВИЧА ЛУЧИКА – відомого лінгвіста, завідувача кафедри загального й слов’янського мовознавства Києво-Могилянської академії, багатолітнього співробітника відділу слов’янських мов Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, доброї й чуйної людини.

18-05-2020
більше →

Семінар «Семантичні й функціональні аспекти дослідження мови: Слово, текст, дискурс»

У рамках семінару «Семантичні й функціональні аспекти дослідження мови: слово, текст, дискурс», що його проводить відділ загального мовознавства, доктор філологічних наук Наталія Ізотова (Київський національний лінгвістичний університет) виголосила доповідь «Ігрова стилістика романів Дж. М. КУТЗЕЕ в контексті сучасної лінгвопоетики».

Доповідь присвячено мовностилістичним аспектам текстів одного з найвідоміших в англомовному світі романістів Джона Максвелла Кутзеé, лауреата Нобелівської премії.

21-02-2020
більше →

Семінар «Український правопис: історія та сьогодення»

21 січня 2020 року ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, провів семінар на тему «УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ». Ініціатором заходу став генеральний директор видавництва «Наукова думка» НАН України Ігор Алєксєєнко, який розпочав семінар і пізніше підбив підсумки заходу.

Олександр Скопненко ознайомив присутніх з історією українського правопису, традиціями внормування та кодифікації нашої літературної мови, зробив історичних огляд українських правописних систем, відтворив процес становлення сучасної орфографії, показав активну участь мовознавців ХХ ст. в цьому процесі.

04-02-2020
більше →

Наукова конференція «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст.»

Шановні колеги! Запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130 річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». Конференція відбудеться 20 – 21 жовтня 2020 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ).

04-02-2020
більше →