Наукова координаційна рада з проблем «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України. Склад бюро

 

Голова –  В. М. Бріцин, докт. філол. наук , проф.
Заступник –  Н. Г. Озерова, докт. філол. наук , проф.
Учений секретар –  В. В. Чумак, канд. філол. наук, проф. 
 Керівники проблемних секцій:
загального мовознавства –  О. О. Тараненко, член-кор. НАН України;
граматики –  А. П. Загнітко, член-кор. НАН України;
лексикології, фразеології і фразеографії –  О. І. Скопненко, канд. філол. наук, ст. н. с.;
стилістики –  С. Я. Єрмоленко, член-кор. НАН України;
діалектології та ономастики –  В. В. Вербич, докт. філол. наук;
комп’ютерної лінгвістики –  В. А. Широков, акад. НАН України; 
романського і германського мовознавства –  В. П. Пономаренко, докт. філол. наук;
слов'янського мовознавства –  В. І. Ярмак, докт. філол. наук, доцент;
російського мовознавства –  Н. Г. Озерова, докт. філол. наук, проф.;