Ніна Григорівна Озерова: Біобібліографія до 70-річчя / НАН Украї­ни. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Упорядник І. А. Синиця. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 88 с.; порт., ілюстр. (Біобібліографія вчених України).

У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомого українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Ніни Григорівни Озерової. Розказано про головні етапи її життєвого шляху, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології. Визначено її роль у формуванні нових підходів до дослідження українсько-російських мовних стосунків.

Бібліографія містить вичерпний перелік друкованих праць Н. Г. Озерової та видань, здійснених за її безпосередньою участю.

Для лінгвістів і всіх, хто цікавиться історією становлення українського мовознавства та української русистики зокрема.

Завантажити - .