Спеціалізована вчена рада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями: 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова, 10.02.03 – слов’янські мови. Спецраду створено наказом Голови ВАК України № 200 від 1 березня 2011 р. з терміном повноважень 3 роки.

 

Е-адреса: specrada_inmo@ukr.net

 

СКЛАД

 

АНОНС ЗАХИСТІВ

 

ПЕЛЕЛІК ДОКУМЕНТІВ