Проект нової редакції Українського правопису

Українська національна комісія з питань правопису, створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 416, пропонує увазі громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на основі української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового й культурного життя.

Правописна комісія виходила з розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

27-08-2018
більше →

Дев’ятий Міжнародний конгрес україністів

25–28 червня 2018 року в Києві працював Дев’ятий Міжнародний конгрес україністів. Організаторами заходу виступили НАН України та Міжнародна асоціація україністів, яка об’єднує науковців, що вивчають історію України, мову та культуру українського народу. Учасники конгресу — понад 500 вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема з Польщі, Білорусі, Канади, Молдови, Великої Британії, Словаччини, Росії, Сербії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Італії, Австрії, Канади, США та інших країн.

05-07-2018
більше →

Запрошуємо на навчання до аспірантури!

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії на 2018–2021 навчальні роки з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 035 Філологія. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) та понад державне замовлення — на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб). Документи із заявами до аспірантури приймаємо до 10 вересня 2018 р. Початок навчання в аспірантурі — 1 листопада 2018 року. Термін навчання — 4 роки. Телефони для довідок: (044) 278-71-82, 093-931-33-61.

14-06-2018
більше →

Доповідь О. І. Михальчук «Мовно-інформаційний простір сучасної України та українське законодавство»

На засіданні вченої ради з науковою доповіддю «Мовно-інформаційний простір сучасної України та українське законодавство: соціолінгвістичний вимір» виступила в. о. завідувача відділу мов України кандидат філологічних наук Оксана Михальчук.

Доповідачка зазначила, що нинішня мовна ситуація в Україні й необхідність законодавчого врегулювання мовно-інформаційних відносин ставлять перед соціолінгвістикою низку нагальних завдань. Серед них — осмислити основні параметри мовно-інформаційного простору, виявити їх особливості з огляду на етномовну структуру українського суспільства, спрогнозувати вплив мовно-інформаційного простору на мовну свідомість, екологію мови та безпеку суспільства загалом.

14-06-2018
більше →

Висока відзнака. Т.Б.Лукінову народжено орденом княгині Ольги I ступеня

Указом Президента України № 135/2018 від 19 травня «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм орденом княгині Ольги I ступеня нагороджено доктора філологічних наук, провідну наукову співробітницю Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Тетяну Борисівну Лукінову.

02-06-2018
більше →

Б. М. Ажнюк — голова Національної асоціації україністів

Директора Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні доктора філологічних наук, професора Б. М. Ажнюка обрано головою Національної асоціації україністів (НАУ) — культурно-освітньої громадської організації, яка сприяє розвиткові українознавства в Україні та за її межами.

Серед основних напрямів роботи НАУ — проведення спільних досліджень з українознавцями зарубіжних країн; систематизація та поширення інформації про здобутки українознавства...

02-06-2018
більше →

Наука молодшає. Відбулася Друга конференція молодих учених

17 травня 2018 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Друга наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку». Її організувала Рада молодих учених Інституту (голова – канд. філол. наук А. Р. Дочу), щоб дати змогу молодим співробітникам і аспірантам попередньо апробувати результати своїх досліджень.

23-05-2018
більше →