«Мовознавчий Оскар»

Напередодні Нового року профспілкова організація Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні провела урочисту театралізовану церемонію присудження «Мовознавчого Оскару». Нагороду вручено за наукові здобутки впродовж 2013 року в дев’ятьох номінаціях.
30-12-2013
більше →

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов: Семантичні та словотвірні зв’язки і процеси / Відп. ред. В. П. Пономаренко. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2013. – 604 с.
Колективна праця відділу романських, германських і балтійських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України продовжує серію порівняльно-історичних студій, присвячених незмінно актуальним питанням етимології та семасіології германських, балтійських, слов’янських та інших індоєвропейських мов. Ідеться про подальше дослідження різнотипних семантичних процесів, які супроводжували й супроводжують еволюцію лексичного складу цих мов.
18-11-2013
більше →

Пішла з життя Т. К. Черторизька

2 листопада 2013 року перестало битися серце відомого лексикографа, доктора філологічних наук, професора, багаторічної працівниці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Тетяни Купріянівни Черторизької. У її доробку – численні праці з лінгвостилістики, лексикології, лексикографії, соціолінгвістики. За діяльну участь у створенні «Словника мови Шевченка» (1964), «Словника української мови» (1970–1980) і «Словаря языка русских произведений Т. Г. Шевченко» (1985–1986) вона була удостоєна високих державних нагород – Державної премії СРСР і Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і друзям небіжчиці.
05-11-2013
більше →

Міжнародна наукова конференція «Ватрослав Ягич і проблеми славістики»

18–19 жовтня 2013 року відбулася Міжнародна наукова конференція «Ватрослав Ягич і проблеми славістики», присвячена 175 річчю з дня народження видатного вченого. Організатором конференції виступив Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. У конференції взяли участь понад 50 науковців з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі.
З вітальним словом на пленарному засіданні виступив директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні академік В. Г. Скляренко. Із доповідями виступили С. І. Іорданіді (Москва) «Критическое наследие И. В. Ягича», Г. Бурхард (Берлін) «Vatroslav Jagić. W 175 rocznicę urodzin», В. Б. Крисько (Москва) «Издания древнеславянских гимнографических памятников: от Ягича до наших дней», Л. І. Шевченко (Київ) «Славістичні дискусії про літературну мову: В. Ягич, І. Я. Франко, К. Місірков», Є. М. Степанов (Одеса) «Наукові ідеї Ватрослава Ягича в розвитку Одеської філологічної школи».
22-10-2013
більше →

Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі: Зб. наук. праць.

Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2013. – 280 с.
За тематичним діапазоном і змістом уміщені в збірнику статті висвітлюють ті сторони наукової спадщини О. О. Потебні, які недостатньо вивчені в українській та світовій науці і, крім того, є актуальними для сьогодення філології взагалі і мовознавства зокрема. Матеріали збірника становлять безперечний інтерес не лише для тих, хто цікавиться історією філологічної науки в Україні, а й для тих, хто працює для розвитку цієї науки.
02-10-2013
більше →

XV Міжнародний з’їзд славістів у Мінську

20–26 серпня 2013 р. в столиці Білорусі Мінську відбувся XV Міжнародний з’їзд славістів. У форумі взяли участь понад 550 науковців із 35 країн світу. Українська делегація складалася з 37-ми славістів, які представляли НАН України та провідні вищі навчальні заклади. Робота з’їзду включала пленарні та секційні доповіді, круглі столи, засідання спеціальних комісій, акредитованих при Міжнародному комітеті славістів.
11-09-2013
більше →

Пішов з життя С. І. Головащук

24 червня 2013 року спочив навіки відомий лексикограф, кандидат філологічних наук, багаторічний працівник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Сергій Іванович Головащук. Він був укладачем і редактором багатьох словників різних типів, які визначили обличчя сучасної української лексикографії. Його праця незмінно відзначалася високим професіоналізмом і тонким чуттям українського слова. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і друзям Сергія Івановича. Колектив Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
26-06-2013
більше →