Перелік документів,

потрібних для затвердження тем дисертацій

 

Для кандидатських дисертацій:

1. Витяг-клопотання ректора вишу на ім’я голови ради.

2. Витяг з протоколу Вченої ради вишу про затвердження теми дисертації.

3. План-проспект дисертації (4–5 сторінок).

4. Листок з обліку кадрів.

 

Для докторських дисертацій:

1. Витяг-клопотання ректора вишу на ім’я голови ради.

2. Витяг з протоколу Вченої ради вишу про затвердження теми дисертації.

3. План-проспект дисертації (9–10 сторінок).

4. Листок з обліку кадрів.

5. Список наукових праць.

6. Виступ із науковою доповіддю з теми дисертації на засіданні одного з відділів Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.