Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту: Текст – соціум – культура – мовна особистість. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2010. – 491 с. 

У книзі вивчаються процеси концептуалізації в мові, зафіксовані одиницями, що представляють час, простір, трудову діяльність людини, етичну та ментальну сфери та ін., висвітлюється питання про роль у мовній діяльності концепту як мовноментального утворення, що визначає певні моделі мовної поведінки. В аспекті текстотворення аналізуються тексти різних типів (мас-медійні, щоденни­кові, мемуарні, епістолярні, наукові, енциклопедичні) під кутом зору їх комуніка­тивного потенціалу та прагматичних властивостей, виявляється співвідношення чинників суб'єктивного та об'єктивного характеру в їх породженні.

Для філологів і всіх, хто цікавиться проблемами вивчення мовної діяльності, процесами концептуалізації в мові, текстом у комплексі його комунікативно-прагматичних властивостей.