Наука молодшає. Відбулася Друга конференція молодих учених

17 травня 2018 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Друга наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку». Її організувала Рада молодих учених Інституту (голова – канд. філол. наук А. Р. Дочу), щоб дати змогу молодим співробітникам і аспірантам попередньо апробувати результати своїх досліджень.

23-05-2018
більше →

Гості Інституту — білоруські студенти-україністи

На початку травня Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відвідала група студентів-україністів Білоруського державного університету (м. Мінськ), які приїхали до Києва на стажування, та група студентів-білорусистів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в супроводі лектора білоруської мови канд. філол. наук, доц. І. І. Короткевич.


06-05-2018
більше →

Доповідь В. П. Пономаренка «Відображення національних стереотипів в етноніміці сучасних європейських мов»

З науковою доповіддю «Відображення національних стереотипів в етноніміці сучасних європейських мов» на засіданні вченої ради виступив завідувач сектора порівняльно-історичного і типологічного мовознавства доктор філологічних наук Володимир Пономаренко.

Як відзначив доповідач, дослідження етнонімів, надто в порівняльному аспекті, лишається актуальним, бо в цій царині досі існує чимало нез’ясованих питань і неоднозначних тлумачень. Тема набуває особливої значущості з огляду на пожвавлення міжнародних зв’язків, адже етноніми відображують мовні контакти як частину зв’язків міжетнічних.


06-05-2018
більше →

Григорій Півторак. Українська мова: погляд крізь віки

Проблеми походження народу та його мови актуальні для будь-якої цивілізованої людини. Адже кожен народ має свою генетичну пам’ять, цікавиться своїм минулим, своїми предками, їхньою історією, стосунками із сусідами, а також і тим, як виникла і розвивалася його рідна мова. Задовольнити цей інтерес покликані праці завідувача відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, академіка НАН України Г. П. Півторака. Пропонуємо вашій увазі нову статтю вченого, надруковану в газеті Верховної Ради України «Голос України».
12-04-2018
більше →

Дев’яті потебнянські читання

Потебнянські читання – традиційний для Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні науковий захід. Уперше їх проведено 1977 р., а 28–29 березня цього року вони відбулися вже вдев’яте. На читаннях зібралися мовознавці з Києва, Харкова, Львова, Миколаєва, Слов’янська, щоб обговорити актуальні питання історії слов’янських мов, поділитися результатами вивчення творчої спадщини О. О. Потебні.
03-04-2018
більше →

Доповідь Т. М. Полякової «Складні лексеми з першою частиною евро- в сучасній російській мові»

На засіданні вченої ради з доповіддю «Складні лексеми з першою частиною евро- в сучасній російській мові» виступила старша наукова співробітниця відділу російської мови, кандидат філологічних наук Тетяна Полякова. Суспільно-політичні зміни останніх десятиліть, відзначила доповідачка, зумовили активне побутування в російській мові складних лексем з першою частиною евро-, причому як запозичених, так і власноутворених.
03-04-2018
більше →

Доповідь М. Мозера «Схема Айнара Гауґена й стандартизація української мови»

На засіданні вченої ради з доповіддю «Схема Айнара Гауґена й стандартизація української мови» виступив відомий австрійський україніст, професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер.

У центрі уваги доповідача — ідеї щодо процесу стандартизації мов, які наприкінці 1960-х років висунув відомий американський соціолінгвіст Айнар Гауґен (Einar Haugen).

16-03-2018
більше →