ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ:

Силабус. АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА