Первинна профспілкова організація

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

 

Л. В. Аніщенко Л. В. Аніщенко

Об’єднує на добровільних засадах працівників, аспірантів і докторантів Інституту. Представляє та захищає їхні трудові, соціально-економічні права й інтереси. Входить до Київської регіональної організації профспілки працівників НАН України. У своїй роботі керується Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та колективною угодою між дирекцією Інституту та первинною профспілковою організацією.

Профспілка контролює дотримання в установі законодавства про працю й охорону праці, надає своїм членам юридичну допомогу, опікується соціальними питаннями: оплатою праці, стипендіальним і пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, оздоровленням та лікуванням.

 

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

 

Голова – Л. В. Аніщенко.
 Члени: Л. О. Андрієнко,
  А. В. Гончаренко,
  Т. Я. Марченко,
  Т. В. Радзієвська,
  П. О. Селігей.

 

 Зустрічі Нового року та мандрівки в різні куточки України – добрі традиції в житті профспілки.