Шановні колеги!
Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України плекає високу академічну культуру, зокрема вживає заходів для піднесення рівня якості освіти. З цією метою організовано опитування, під час якого аспіранти можуть висловити свої зауваження, побажання та пропозиції щодо перебігу освітнього процесу в Інституті та викладання навчальних дисциплін. Будемо вам вдячні, якщо візьмете участь у цьому опитуванні, результати якого допоможуть розробити плани для поліпшення освітнього процесу, викладання окремих дисциплін та Освітньо-наукової програми «Мови європейського культурного ареалу: сучасний стан, міжмовні взаємини, історія розвитку» загалом.
Ми гарантуємо конфіденційність відповідей.
Ваша думка дуже важлива для нас! 

Комплексне опитування аспірантів Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

 

Опитування щодо якості викладання дисциплін:

 

Історія лінгвістичних учень і проблеми загального мовознавства

Лексична семантика в синхронії та діахронії

Методи лінгвістичних досліджень

Мови світу: характеристика, підстави класифікації

Науковий текст: стилістичні та змістові параметри

Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство

Риторика та основи ораторського мистецтва

Слов’янська лексикографія, фразеографія та пареміографія

Соціолінгвістика

Сучасна українська славістика: проблеми, перспективи

  

Увага! Опитування закрито 03.03.2021

Опитування організовуємо наприкінці кожного семестру.