Малаш О. В. Болгарські назви рослин: походження, семантика, символіка. К.: Наук. думка, 2021. 202 с.

 

Одна з важливих функцій мови — відображати світогляд та культуру її носіїв. Лексика здатна найточніше показати, як мислили та відчували предки, як вони сприймали та змальовували навколишній світ. У монографії авторка акцентує на важливості взаємозв'язку "рослина—людина" — як у називанні об'єктів флори, так і в їхньому місці в людському повсякденні, віруваннях і ритуалах.

 

Монографія О. В. Малаш складається з передмови, трьох розділів, післямови, переліку літератури та джерел, а також додатків.

 

Перший розділ присвячений теоретичним засадам вивчення болгарської ботанічної номенклатури, історії збирання, впорядкування та дослідження флоролексики болгар.

У другому розділі наведені найменування праслов'янського, а також грецького, турецького, латинського, німецького й українського походження. Розділ присвячений також мотивації, що спричинила до появи тих чи тих назв рослин. Тут, окрім того, авторка аналізує найменування рослин, умотивовані використанням у лікувальній практиці, отруйними властивостями, схожістю з іншими об'єктами дійсності.

У третьому розділі розглянуто місце та роль рослин у світогляді болгар. Тут розглядаємо зв'язок рослинного світу з релігійними уявленнями, зокрема з вірою в охоронну функцію рослин у побуті. Також аналізуємо рослинний код болгарських календарних і родинних свят, фітосимволіку народних пісень та авторської художньої творчості.