Мовні права в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Ужгород, 2014. – 351 с.

Статті збірника висвітлюють соціолінгвістичне і юридичне поняття «мовні права». Обговорюються питання про природу, зміст і структуру мовних прав, ефективність міжнародних правових актів та деклара­цій у їх забезпеченні, роль мови в дер­жавотворенні, міжмовну інтерференцію й екологію мови, мовні права носіїв діалектного мовлення і проб­лему мовного сепаратизму. Актуальність цих питань зро­стає з огляду на впровадження в Україні положень Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. У низці статей порівнюється дотримання мовних прав в Україні та інших країнах Європи.

Серед авторів збірника – співробітники Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні: Б. Ажнюк, Л. Ажнюк, Л. Андрієнко, Л. Белей, Г. Зимовець, О. Михальчук, В. Пономаренко, О. Скопненко, О. Тищенко-Монастирська.