Сопоставительная стилистика русского и украинского языков / Отв. ред. Н. Г. Озерова. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2014. – 384 с.

У монографії представлено системний опис функціональних стилів сучасних російської та української мов – газетно-публіцистичного, повсякденно-літературного, наукового, виробничо-технічного, художнього. Схарактеризовано їхні стильові засоби (лексичні, фразеологічні, граматичні), досліджено взаємодію функціональних стилів і специфіку стилістичних систем споріднених мов. Автори праці: Г. Д. Басова, Т. М. Голосова, Ю. С. Лазебник, Н. Г. Озерова, І. А. Синиця, Л. М. Стоян, Г. М. Тупицька.