Міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (II)»

25–26 травня 2021 року в онлайновому режимі відбулася Міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (II)», присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського мовознавця, редактора «Етимологічного словника української мови» та автора численних праць у галузі загального й слов'янського мовознавства, етимології, індоєвропеїстики та  синтаксису. 


17-06-2021
більше →

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО щодо акредитації ОНП Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Відкрита зустріч з експертами НАЗЯВО щодо акредитації ОНП Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбудеться 14 травня 2021 р. о 14.00. Запрошуємо всіх бажаючих. Дані для доступу - у тексті новини.
12-05-2021
більше →

Виставка «Сила духу і похвала науці»

20 квітня 2021 року в Музеї книги і друкарства України в онлайновому форматі (із застосуванням технологій платформи «Зум») відбулося відкриття книжкової виставки «Сила духу і похвала науці». Захід присвячено 150-річчю з дня народження сходознавця, лінгвіста, літературознавця, історика, письменника, перекладача, співорганізатора Національної академії наук академіка Агатангела Кримського.

23-04-2021
більше →

Ажнюк Б. М. Мовна політика: Україна і світ: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 420 с.

У монографії на прикладі мовної ситуації в Україні та в інших державах розглянуто традиційні й новітні концепти мовної політики й мовного планування, екології мови, мовних прав, мовного законодавства, двомовності й багатомовності, міжмовної взаємодії і т. ін. Висвітлені проблеми кодифікації мови та захисту її якісних параметрів від надмірного проникнення іншомовних запозичень, мовні аспекти життя національної спільноти за межами свого етнічного материка.

13-04-2021
більше →

Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан: звіт

11 березня 2021 року кандидат філологічних наук, наукова співробітниця Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина), координаторка Берлінсько-Бранденбурзької регіональної групи Німецько-українського академічного товариства Олеся Лазаренко прочитала лекцію «Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан».

До матеріалу долучаємо файл презентації.

02-04-2021
більше →

Тараненко О. О. Андроцентризм у системі мовних координат і сучасний гендерний рух: Монографія. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2021. – 112 с.

У монографії розглядаються вияви андроцентризму в мовах патріархальних і постпатріархальних суспільств – як одного з орієнтирів у системі мовних координат Я – ТУТ – ТЕПЕР, який становить один з провідних принципів організації граматичного і словотвірного рівнів мов з вираженою категорією роду, а також достатньо помітне явище в структуруванні лексико-семантичного й фразеолого-паремійного рівнів і в побудові текстів, та його неоднозначне сприйняття в сучасному суспільстві.

20-03-2021
більше →

Лекція «Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан»

11 березня року 2021 року, о 14.00, кандидат філологічних наук, наукова співробітниця Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина), координаторка Берлінсько-Бранденбурзької регіональної групи Німецько-українського академічного товариства Олеся Лазаренко прочитає лекцію «Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан».

Лекція відбудеться в онлайновому режимі (із застосуванням дистанційних технологій платформи Зум, покликання - у повному тексті новини).

05-03-2021
більше →