Міжнародна наукова конференція «Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства»

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася Міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА».

Захід організовано на пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки й техніки України ВАСИЛЯ ВІКТОРОВИЧА ЛУЧИКА – відомого лінгвіста, завідувача кафедри загального й слов’янського мовознавства Києво-Могилянської академії, багатолітнього співробітника відділу слов’янських мов Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, доброї й чуйної людини.

18-05-2020
більше →

Семінар «Семантичні й функціональні аспекти дослідження мови: Слово, текст, дискурс»

У рамках семінару «Семантичні й функціональні аспекти дослідження мови: слово, текст, дискурс», що його проводить відділ загального мовознавства, доктор філологічних наук Наталія Ізотова (Київський національний лінгвістичний університет) виголосила доповідь «Ігрова стилістика романів Дж. М. КУТЗЕЕ в контексті сучасної лінгвопоетики».

Доповідь присвячено мовностилістичним аспектам текстів одного з найвідоміших в англомовному світі романістів Джона Максвелла Кутзеé, лауреата Нобелівської премії.

21-02-2020
більше →

Семінар «Український правопис: історія та сьогодення»

21 січня 2020 року ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, провів семінар на тему «УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ». Ініціатором заходу став генеральний директор видавництва «Наукова думка» НАН України Ігор Алєксєєнко, який розпочав семінар і пізніше підбив підсумки заходу.

Олександр Скопненко ознайомив присутніх з історією українського правопису, традиціями внормування та кодифікації нашої літературної мови, зробив історичних огляд українських правописних систем, відтворив процес становлення сучасної орфографії, показав активну участь мовознавців ХХ ст. в цьому процесі.

04-02-2020
більше →

Наукова конференція «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст.»

Шановні колеги! Запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції «Мова, культура та переклад у ХХ – ХХІ ст. (до 130 річчя з дня народження проф. Миколи Зерова)». Конференція відбудеться 20 – 21 жовтня 2020 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ).

04-02-2020
більше →

Вийшла монографія Н. К. Войцехівської

Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс в українській художній прозі XX — початку XXI ст.: монографія. — К.: Наукова думка, 2019. — 358 с.

Монографія є цілісним дослідженням конфліктного дискурсу на матеріалі української художньої прози XX — початку XXI ст. Виявлено природу й типологію мовленнєвих конфліктів, а також визначено фактори, що зумовлюють зародження, розвиток і вирішення конфліктної ситуації на різних етапах діалогу.

21-01-2020
більше →

Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку

5 грудня 2019 року відбулася П’ята наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: Традиції і перспективи розвитку». У вступному слові директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, доктор філологічних наук, професор Б. М. АЖНЮК побажав учасникам конференції цікавих виступів і дискусій.

Виступи молодих учених стосувалися актуальних питань науки про мову. Так, аспірантка ЛІЛІЯ БАЧУН у доповіді «Сакральні оніми у творах про національно-визвольний рух першої половини ХХ століття» ознайомила з основними концепціями теолінгвістики, її історією, станом та перспективами розвитку.

13-12-2019
більше →

Наукова доповідь Л. О. Андрієнко

З науковою доповіддю «Аксіологічні, прагматичні та правові аспекти багатомовності в Україні (соціолінгвістичний вимір)» на засіданні вченої ради виступила старша наукова співробітниця відділу мов України, кандидат філологічних наук ЛІЛІЯ АНДРІЄНКО.

Присутність на території будь-якої держави чи то невеликих компактних етнічних груп, які зберігають свою національно-мовну ідентичність, чи то багатомовних регіонів з поліетнічним складом населення, є наслідком тривалих історичних процесів.

13-12-2019
більше →