О. О. Тараненко — член-кореспондент НАН України

7 березня 2018 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України. Серед новообраних членів-кореспондентів — Олександр Онисимович Тараненко, доктор філологічних наук, професор, багаторічний працівник Інституту, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства.
14-03-2018
більше →

Вийшов збірник «Віктор Іванович Григорович: Життя й наукова спадщина»

Віктор Іванович Григорович: Життя й наукова спадщина (До 200-річчя від дня народження): Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2017. – 200 с.

Збірник наукових праць розкриває багатогранну наукову діяльність одного із засновників слов’янознавства В. І. Григоровича. Подано нові відомості про творчість видатного вітчизняного вченого, схарактеризовано роль його ідей і наукових починань у розвитку славістики.


19-02-2018
більше →

Вийшла монографія Н. С. Кудрявцевої «Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології»

Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: Лінгвокогнітивний підхід: Монографія. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2017. – 460 с.

Монографію присвячено аналізові проблеми співвідношення мислення і мови в аспекті теорії лінгвістичної відносності –– міждисциплінарного напряму наукових досліджень, який на початку XXI ст. перетворився на масштабний когнітивно-антропологічний проект, здійснюваний у межах сучасної когнітивної лінгвістики.


19-02-2018
більше →

Усесвітній день слова «дякую»

З ініціативи ООН та ЮНЕСКО 11 січня кожного року у світі відзначають День слів удячності. Запровадили цей день для того, щоб нагадати про гарні манери та вміння бути вдячним. 11 січня бажано подякувати всім — рідним, близьким, друзям, колегам.

Ніщо не коштує нам так дешево й не цінується так дорого, як увічливість. Справді, слова вдячності здатні творити дива. Вони виражають увагу та повагу до інших людей, символічно повертають їм добро, дарують радість, налаштовують на позитив, покращують стосунки, допомагають нам стати ближчими одне до одного.


30-01-2018
більше →

Шановні колеги, з Новим Роком! (Компаративно-етнолінгвістичні аспекти в макаронічному вимірі)

Від сектору порівняльно-історичного та зіставного мовознавства зі сподіванням на поблажливо-святкове ставлення до науковості та креативності авторських інтерпретацій
Почнімо з греки та латини привітання,
соліднішими будуть побажання:
31-12-2017
більше →

Звітує рада молодих учених

На засіданні вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні зі звітом про роботу ради молодих учених у 2017 р. виступила її голова канд. філол. наук, мол. наук. співробітник відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства А. Р. Дочу. В Інституті рада молодих учених діє з 2013 р. Її мета — сприяти молодим мовознавцям у проведенні наукових досліджень, підвищенні кваліфікації, реалізації творчого потенціалу. Також рада надає їм інформаційну та організаційну підтримку. На сьогодні рада налічує 22 члени (4 співробітники, 2 докторанти, 16 аспірантів).
26-12-2017
більше →

Пішов з життя Іван Григорович Матвіяс

20 грудня 2017 р. на 93-му році спочив навіки Іван Григорович Матвіяс — відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор, визнаний фахівець у галузях діалектології, лінгвістичної географії, історії української літературної мови.
Тривалий період у житті та діяльності Івана Григоровича пов’язаний з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні. Тут він працював з 1955 р.: спочатку молодшим, згодом старшим, а з 1976 р. — провідним науковим співробітником. У 1976–1987 рр. завідував сектором діалектології та ономастики.
26-12-2017
більше →