Голова – Б.М.Ажнюк, докт.філол.наук, проф.
Заст. голови – О. І. Скопненко, канд.філол.наук.
Секретар – М. І. Вакулич, в.о.вченого секретаря.
Члени: Г. П. Півторак, акад. НАН України,
  О. О. Тараненко, член-кор. НАН України,
  В. П. Пономаренко, докт.філол.наук,
  П. О. Селігей, докт.філол.наук,
  В. М. Бріцин, докт.філол.наук, проф.,
  С. С. Єрмоленко, докт.філол.наук, проф.,
  Т. В. Радзієвська, докт.філол.наук,
  В. І. Ярмак, докт.філол.наук,
  Л. І. Даниленко, докт.філол.наук,
  О. І. Михальчук, канд.філол.наук,
  Т. М. Полякова, канд.філол.наук,
  О. О. Євланова, канд.філол.наук,
  Л. В. Аніщенко, наук.співр.