XV Міжнародний з’їзд славістів у Мінську

20–26 серпня 2013 р. в столиці Білорусі Мінську відбувся XV Міжнародний з’їзд славістів. У форумі взяли участь понад 550 науковців із 35 країн світу. Українська делегація складалася з 37-ми славістів, які представляли НАН України та провідні вищі навчальні заклади. Робота з’їзду включала пленарні та секційні доповіді, круглі столи, засідання спеціальних комісій, акредитованих при Міжнародному комітеті славістів.
11-09-2013
більше →

Пішов з життя С. І. Головащук

24 червня 2013 року спочив навіки відомий лексикограф, кандидат філологічних наук, багаторічний працівник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Сергій Іванович Головащук. Він був укладачем і редактором багатьох словників різних типів, які визначили обличчя сучасної української лексикографії. Його праця незмінно відзначалася високим професіоналізмом і тонким чуттям українського слова. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і друзям Сергія Івановича. Колектив Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.
26-06-2013
більше →

Збірник «Акцентологія. Етимологія. Семантика»

Акцентологія. Етимологія. Семантика: До 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка. – К.: Наукова думка, 2012. – 775 с.
Збірник містить статті провідних українських та зарубіжних мовознавців, присвячені питанням слов’янської акцентології, етимології (і не тільки слов’янської), лексикології, фразеології і семантики. Значну увагу приділено також проблемам історії української та інших слов’янських мчи, фонетики і граматики української мови, загального мовознавства.
20-06-2013
більше →

Вийшов збірник «Акцентологія. Етимологія. Семантика»

Акцентологія. Етимологія. Семантика: До 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка. – К.: Наукова думка, 2012. – 775 с.
Збірник містить статті провідних українських та зарубіжних мовознавців, присвячені питанням слов’янської акцентології, етимології (і не тільки слов’янської), лексикології, фразеології і семантики. Значну увагу приділено також проблемам історії української та інших слов’янських мчи, фонетики і граматики української мови, загального мовознавства.
12-06-2013
більше →

Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична типологія: методи й напрями досліджень»

5−7 квітня 2013 року в Кам’янці-Подільському відбулася Міжнародна наукова конференція «Лінгвістична типологія: методи й напрями досліджень». Організаторами конференції виступили Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут російської мови ім. В. В. Виноградова РАН, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. І. Огієнка, Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (Російська Федерація) та Природничо-гуманітарний університет у м. Сєдльце (Польща).
12-04-2013
більше →

Вийшов підручник Л. І. Даниленко «Чеська мова»

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів / За ред. В. М. Русанівського. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2012. – 543 с.
Підручник є базовою навчальною книгою, в якій системно викладено основи фонетики, морфології та синтаксису чеської мови в зіставленні з українською з позицій комунікативного підходу і з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної (36 уроків) частин, розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин).
25-03-2013
більше →

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вишів / За ред. В. М. Русанівського. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2012. – 543 с.
Підручник є базовою навчальною книгою, в якій системно викладено основи фонетики, морфології та синтаксису чеської мови в зіставленні з українською з позицій комунікативного підходу і з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної (36 уроків) частин, розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин).
25-03-2013
більше →