Мовні права в сучасному світі: Збірник наукових праць.

Мовні права в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Ужгород, 2014. – 351 с.
Статті збірника висвітлюють соціолінгвістичне і юридичне поняття «мовні права». Обговорюються питання про природу, зміст і структуру мовних прав, ефективність міжнародних правових актів та декларацій у їх забезпеченні, роль мови в дер¬жавотворенні, міжмовну інтерференцію й екологію мови, мовні права носіїв діалектного мовлення і проблему мовного сепаратизму.
29-10-2014
більше →

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова. Дослідження, факти, документи

Півторак Г. П. Українці: звідки ми і наша мова. Дослідження, факти, документи. – К.: Віпол, 2014. – 280 с.
У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук популярно розказано про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян і витоки українського етносу; спростовано доктрину про «давньоруську народність» і «спільну колиску» українців, росіян та білорусів, простежено основні етапи й особливості формування цих народів та їхніх мов, розкрито терміни «Русь», «Росія», «Великоросія», «Малоросія», висвітлено походження назви «Україна».
15-09-2014
більше →

З перемогою, Майдане!
Доброго ранку, Нова Україно!

З тривогою та надією ми, академічні мовознавці, стежили за подіями довкола Майдану. Не лише тому, що під вікнами нашої установи свистіли кулі, лилася кров, гинули люди. Як і всі українці, ми гаряче поділяємо прагнення збудувати в країні цивілізоване, правове, справді демократичне суспільство.
25-02-2014
більше →

Електронна версія «Мовознавства»

З кінця 2013 року на порталі «Наукова періодика України» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) архів електронної версії журналу «Мовознавство» у форматі pdf. Натепер виставлено для завантаження номери за 2010, 2011 і 2013 роки. Архів постійно поповнюватиметься новими випусками журналу. Також будуть виставлені номери за попередні роки.
13-01-2014
більше →

«Мовознавчий Оскар»

Напередодні Нового року профспілкова організація Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні провела урочисту театралізовану церемонію присудження «Мовознавчого Оскару». Нагороду вручено за наукові здобутки впродовж 2013 року в дев’ятьох номінаціях.
30-12-2013
більше →

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янських, балтійських, германських і романських мов: Семантичні та словотвірні зв’язки і процеси / Відп. ред. В. П. Пономаренко. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2013. – 604 с.
Колективна праця відділу романських, германських і балтійських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України продовжує серію порівняльно-історичних студій, присвячених незмінно актуальним питанням етимології та семасіології германських, балтійських, слов’янських та інших індоєвропейських мов. Ідеться про подальше дослідження різнотипних семантичних процесів, які супроводжували й супроводжують еволюцію лексичного складу цих мов.
18-11-2013
більше →

Пішла з життя Т. К. Черторизька

2 листопада 2013 року перестало битися серце відомого лексикографа, доктора філологічних наук, професора, багаторічної працівниці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Тетяни Купріянівни Черторизької. У її доробку – численні праці з лінгвостилістики, лексикології, лексикографії, соціолінгвістики. За діяльну участь у створенні «Словника мови Шевченка» (1964), «Словника української мови» (1970–1980) і «Словаря языка русских произведений Т. Г. Шевченко» (1985–1986) вона була удостоєна високих державних нагород – Державної премії СРСР і Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і друзям небіжчиці.
05-11-2013
більше →