Відділ мов України створено в 2009 р. У 2009-2017 рр. завідувачем відділу працював доктор філол. наук, проф. Б. М. Ажнюк. З 2017 р. до цього часу відділом керує канд. філол. наук О.І.Михальчук. Відділ досліджує широке коло соціолінгвістичних проблем, що стосуються мовної політики і мовного планування, мовних прав державної мови і мов національних меншин, питань екології мови, збереження мовного розмаїття та імплементації в Україні положень Європейської хартії регіональних або міноритарних мов і т. ін. Протягом 2009-2019 відділ виступив ініціатором і організатором проведення чотирьох міжнародних наукових конференцій: «Екологія мови в сучасному суспільстві» (2009 р.), «Мовні права в сучасному світі» (2012 р.). «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ» (2017), «Українська національна ідентичність: минуле, сучасне, майбутнє» (2019), учасниками яких поряд з українськими вченими були мовознавці з Австрії, Азербайджану, Білорусі, Італії, Канади, Польщі, Німеччини і США.

Працівники відділу беруть участь у засіданнях комісій національних і міжнародних експертів з широкого кола питань мовної політики. У межах своєї компетенції відділ здійснює підготовку аналітично-довідкових матеріалів та експертних висновків для надання їх центральним і місцевим органам законодавчої, виконавчої і судової влади.


СПІВРОБІТНИКИ

ПУБЛІКАЦІЇ