Орестові Борисовичу Ткаченку – 90 років

10 грудня 2015 р. відзначив 90-річний ювілей Орест Борисович Ткаченко – визначний український мовознавець, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні. Учений відомий в Україні та за її межами численними працями, присвяченим актуальним проблемам мовних контактів, соціолінгвістики, історичного та зіставно-типологічного мовознавства, дослідженню слов’янських та фінно-угорських мов.
17-01-2016
більше →

Півторак Г. П. Історико-лінгвістична славістика: Вибрані праці

Півторак Г. П. Історико-лінгвістична славістика: Вибрані праці (До 80-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності). – К.: Наукова думка, 2015.
Збірник містить найважливіші наукові праці академіка НАН України Г. П. Півторака різних років – деякі монографічні дослідження та окремі статті з етно- і глотогенезу східних слов’ян, загальнославістичної проблематики, історії української мови, діалектології, білорусистики тощо, опубліковані окремими виданнями, а також у збірниках матеріалів міжнародних конгресів та конференцій і в науковій періодиці.
17-01-2016
більше →

Ювілей Ніни Григорівни Озерової

16 вересня ювілейну річницю відзначила завідувачка відділу російської мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, доктор філологічних наук, професор Ніна Григорівна Озерова. У доробку ювілярки – понад 250 публікацій, присвячених проблемам зіставно-типологічної лексикології, граматики, стилістики російської та української мов, актуальним питанням культури мови та лінгводидактики. Ніна Григорівна добре відома як автор монографічних досліджень, підручників і численних статей, упорядник і редактор словників різних типів – тлумачних, перекладних, орфографічних.
18-10-2015
більше →

VIII Потебнянські читання

22 вересня 2015 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні відбулися VIII Потебнянські читання, присвячені 180 річчю від дня народження видатного українського вченого. З вітальним словом до учасників звернувся заступник директора Інституту В. М. Бріцин. Він наголосив, що проведення Потебнянських читань, започатковане ще 1977 року, – це не тільки данина пам’яті видатному мовознавцеві, а й невичерпне джерело нових наукових ідей і теорій. В. М. Бріцин відзначив велику роль доробку О. О. Потебні для розвитку вітчизняного мовознавства та славістики.
18-10-2015
більше →

Наша потебніана

До 180 річчя від дня народження О. О. Потебні на нашому сайті відкрито спеціальний розділ, присвячений видатному українському вченому. Розділ містить коротку науково-біографічну довідку, що висвітлює його непересічний внесок у різні галузі мовознавства та літературознавства. Виставлено для завантажування електронну бібліотеку всіх основних творів О. О. Потебні, а також електронну бібліотеку наукових праць про нього, зокрема тих, що були підготовлені в різні роки в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні.
18-10-2015
більше →

Розширений пленум наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»

1–2 жовтня 2015 року в Східноєвропейському національному університеті (Луцьк) відбудеться розширений пленум наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» на тему «Сучасна українська етно-, соціо-, психолінгвістика: здобутки та перспективи».
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Пленуму!
27-09-2015
більше →

Помер Іван Юхимович Гальчук

Кінець літа приніс нам журливу звістку… Перестало битися серце Івана Юхимовича Гальчука – кандидата філологічних наук, ученого секретаря Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, доброї та світлої людини.
Уродженець Тернопільщини, випускник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, він навчався в аспірантурі нашого Інституту (в академіка В. Г. Скляренка), успішно захистив дисертацію з історії акцентуації суфіксальних іменників чоловічого роду в українській мові. У наступні роки продовжив обраний напрям досліджень, написавши цикл статей, присвячених, зокрема, історії наголошування запозичених слів.
27-08-2015
більше →