Вийшла монографія В. Ю. Франчук про Олександра Потебню

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня: Сторінки життя і наукової діяльності. – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. Читач дізнається про його шлях у науку, визначальну роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги присвячені педагогічній діяльності вченого, який підготував цілу плеяду майбутніх діячів вітчизняної освіти й культури. Ідеться також про активну участь О. О. Потебні в громадському житті України.
10-09-2012
більше →

Вийшов збірник пам’яті академіка О. С. Мельничука

Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 280 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, слудентів-філологів.
01-09-2012
більше →

Електронна версія «Вибраних праць» Л. А. Булаховського

На сайті виставлено для завантаження електронну версію «Вибраних праць» Л. А. Булаховського у 5-ти томах (формат djvu). Паперовий оригінал видано в 1975–1983 рр. Видання містить усі найважливіші розвідки видатного вченого з україністики, славістики та загального мовознавства.
20-08-2012
більше →

Вибори директора Інституту

31 березня 2012 року відбулося засідання вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, присвячене організаційним питанням. У зв’язку із закінченням терміну повноважень зі звітом про свою діяльність на посаді директора Інституту протягом 2008–2011 років виступив академік НАН України В. Г. Скляренко. Вчена рада схвалила звіт. Після цього відбулося обговорення й висунення його кандидатури на посаду директора на наступний термін.
12-04-2012
більше →

Засідання вченої ради, присвячене пам’яті А. П. Непокупного

22 березня 2012 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні відбулася позачергова вчена рада, посвячена 80-річчю з дня народження українського мовознавця, балтиста, члена-кореспондента Національної Академії наук України, іноземного члена Академії наук Латвійської Республіки Анатолія Павловича Непокупного.
23-03-2012
більше →

Вийшла монографія П. О. Селігея «Мовна свідомість: Структура, типологія, виховання»

У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України. Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості.
15-02-2012
більше →

Вийшла монографія П. О. Селігея «Мовна свідомість: Структура, типологія, виховання»

У книзі запропоновано визначення й окреслено структуру поняття «мовна свідомість». З’ясовано її роль як чинника мовної поведінки, запоруки мовної стійкості та мовного порядку в державі. На основі ціннісного критерію розроблено типологію рівнів мовної свідомості. Розглянуто засади, методи, канали й основний зміст мовного виховання громадян України. Наголошено, що з огляду на глобалізацію піднесення мовної свідомості стає нині конче важливим і що майбутнє суспільство знань створює для цього найсприятливіші можливості.
15-02-2012
більше →