Виставка «Сила духу і похвала науці»

20 квітня 2021 року в Музеї книги і друкарства України в онлайновому форматі (із застосуванням технологій платформи «Зум») відбулося відкриття книжкової виставки «Сила духу і похвала науці». Захід присвячено 150-річчю з дня народження сходознавця, лінгвіста, літературознавця, історика, письменника, перекладача, співорганізатора Національної академії наук академіка Агатангела Кримського.

23-04-2021
більше →

Ажнюк Б. М. Мовна політика: Україна і світ: Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 420 с.

У монографії на прикладі мовної ситуації в Україні та в інших державах розглянуто традиційні й новітні концепти мовної політики й мовного планування, екології мови, мовних прав, мовного законодавства, двомовності й багатомовності, міжмовної взаємодії і т. ін. Висвітлені проблеми кодифікації мови та захисту її якісних параметрів від надмірного проникнення іншомовних запозичень, мовні аспекти життя національної спільноти за межами свого етнічного материка.

13-04-2021
більше →

Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан: звіт

11 березня 2021 року кандидат філологічних наук, наукова співробітниця Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина), координаторка Берлінсько-Бранденбурзької регіональної групи Німецько-українського академічного товариства Олеся Лазаренко прочитала лекцію «Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан».

До матеріалу долучаємо файл презентації.

02-04-2021
більше →

Тараненко О. О. Андроцентризм у системі мовних координат і сучасний гендерний рух: Монографія. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2021. – 112 с.

У монографії розглядаються вияви андроцентризму в мовах патріархальних і постпатріархальних суспільств – як одного з орієнтирів у системі мовних координат Я – ТУТ – ТЕПЕР, який становить один з провідних принципів організації граматичного і словотвірного рівнів мов з вираженою категорією роду, а також достатньо помітне явище в структуруванні лексико-семантичного й фразеолого-паремійного рівнів і в побудові текстів, та його неоднозначне сприйняття в сучасному суспільстві.

20-03-2021
більше →

Лекція «Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан»

11 березня року 2021 року, о 14.00, кандидат філологічних наук, наукова співробітниця Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері (Німеччина), координаторка Берлінсько-Бранденбурзької регіональної групи Німецько-українського академічного товариства Олеся Лазаренко прочитає лекцію «Німецька україністика: сторінки історії та сучасний стан».

Лекція відбудеться в онлайновому режимі (із застосуванням дистанційних технологій платформи Зум, покликання - у повному тексті новини).

05-03-2021
більше →

«Український правопис». Електронна версія офіційного видання

Пропонуємо вашій увазі електронну версію нової редакції «Українського правопису». Файл точно відтворює паперовий оригінал, що вийшов у видавництві «Наукова думка» в 2019 р.

Нову редакцію, що її підготувала Українська національна комісія з питань правопису, схвалено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 року № 437 «Питання українського правопису».

21-01-2021
більше →

Малаш Олександра. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір

Малаш Олександра. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 224 с.

У монографії розглянуто болгарські найменування флори в етимологічному, семантичному та лінгвокультурному аспекті, викладено історію й окреслено сучасний стан дослідження болгарських назв рослин у слов'янському мовознавстві.

08-01-2021
більше →