Т. Б. Лукінову народжено орденом княгині Ольги II ступеня

Указом Президента України № 274/2011 від 4 березня «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня» за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність нагороджено орденом княгині Ольги II ступеня провідного наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України Тетяну Борисівну Лукінову.
08-03-2011
більше →

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вищ. навч. закл. – 2-ге вид.

Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К.: Довіра, 2007. – 543 с.
У підручнику системно викладено основи фонетики, морфології і синтаксису сучасної чеської мови з позицій комунікативного підходу та з урахуванням особливостей рідномовного оточення. Курс складається з фонетико-орфографічної (10 уроків) і граматичної частин (36 уроків), розрахованих на початковий і середній рівні навчання (близько 450 годин). Уроки містять фонетичні, орфографічні, лексико-граматичні і мовленнєві вправи, основний і додаткові художні та суспільно-публіцистичні тексти, чесько-український словник. Засвоєння курсу допоможе сформувати мовні, мовленнєві та лінгвокраїнознавчі вміння студентів.
01-03-2011
більше →

ХX Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго

Запрошуємо Вас взяти участь в ХX Міжнародній наукові конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, яка відбудеться 20–24 червня 2011 року в м. Києві.
18-01-2011
більше →

Вийшла монографія Т. В. Радзієвської «Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту»

У книзі вивчаються процеси концептуалізації в мові, зафіксовані одиницями, що представляють час, простір, трудову діяльність людини, етичну та ментальну сфери та ін., висвітлюється питання про роль у мовній діяльності концепту як мовноментального утворення, що визначає певні моделі мовної поведінки. В аспекті текстотворення аналізуються тексти різних типів (мас-медійні, щоденни­кові, мемуарні, епістолярні, наукові, енциклопедичні) під кутом зору їх комуніка­тивного потенціалу та прагматичних властивостей, виявляється співвідношення чинників суб'єктивного та об'єктивного характеру в їх породженні.
24-11-2010
більше →

Вийшло видання «Ніна Григорівна Озерова: Біобібліографія до 70-річчя»

У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомого українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Ніни Григорівни Озерової. Розказано про головні етапи її життєвого шляху, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології. Визначено її роль у формуванні нових підходів до дослідження українсько-російських мовних стосунків.
05-10-2010
більше →

Вийшло видання «Григорій Петрович Півторак: Біобібліографія до 75-річчя»

Висвітлено біографію та науковий доробок визначного українського мовознавця академіка НАН України, доктора філологічних наук, професора Григорія Петровича Півторака. Відображено головні етапи його життєвого шляху, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології, викладено його концепцію походження східнослов’янських мов.
01-06-2010
більше →

Ніна Григорівна Озерова: Біобібліографія до 70-річчя / НАН Украї­ни. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Упорядник І. А. Синиця.

Ніна Григорівна Озерова: Біобібліографія до 70-річчя / НАН Украї­ни. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Упорядник І. А. Синиця. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 88 с.; порт., ілюстр. (Біобібліографія вчених України).
У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомого українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Ніни Григорівни Озерової. Розказано про головні етапи її життєвого шляху, схарактеризовано основні здобутки вченого в різних галузях філології. Визначено її роль у формуванні нових підходів до дослідження українсько-російських мовних стосунків.
01-03-2010
більше →