Круглий стіл до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного. Тези

Balto-Slavo-Germanica: мовні контакти в синхронії і діахронії [Електронне видання] : збірник тез доповідей учасників круглого столу до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного, м. Київ, 15 грудня 2022 року. Відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. 132 с. (Укр., білор., лит., англ., фр., нім., грец., лат. мови)

16-02-2024
більше →

Міжнародна наукова конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни»

9 листопада 2023 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Міжнародна наукова-конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни». Її організаторами стали Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Уповноважений із захисту державної мови, Міжнародна асоціація україністів, Національна асоціація україністів та Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України.

27-12-2023
більше →

Міжнародна наукова конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни»

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни». Захід відбудеться 9 листопада 2023 року в онлайновому режимі.
05-11-2023
більше →

Вийшла монографія П. О. Селігея «Українська мова у 2222 році»

Монографія закладає основи лінгвофутурології — нової галузі знань, що виникла на перетині мовознавства й футурології. Висвітлено роль уяви, завбачення, стратегічного мислення в житті людини. Розглянуто предмет футурології, її категорії, методи, проблеми, здобутки.

04-11-2023
більше →

Вийшли матеріали круглого столу «Славістика – покликання і доля»

У тезах доповідей учасників круглого столу, присвяченого 95-річчю з дня народження доктора філологічних наук Тетяни Борисівни Лукінової, проаналізовано життєвий шлях і наукову діяльність відомої української славістки, висвітлено різні аспекти її наукових зацікавлень та їхній зв’язок із суміжними науками...

04-11-2023
більше →

Вийшла бібліографія Віри Франчук

У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомої української мовознавиці, доктора філологічних наук, професора Віри Юріївни Франчук (1932–2019).

04-11-2023
більше →

Робота Потебнянського колегіуму Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України

У червні 2023 року Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України за підтримки ради молодих учених та ради випускників Установи започаткував діяльність Потебнянського колегіуму – освітньо-наукового простору, зорієнтованого на популяризацію здобутків сучасного українського мовознавства серед фахівців і всіх зацікавлених осіб.
27-09-2023
більше →