Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку

5 грудня 2019 року відбулася П’ята наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: Традиції і перспективи розвитку». У вступному слові директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, доктор філологічних наук, професор Б. М. АЖНЮК побажав учасникам конференції цікавих виступів і дискусій.

Виступи молодих учених стосувалися актуальних питань науки про мову. Так, аспірантка ЛІЛІЯ БАЧУН у доповіді «Сакральні оніми у творах про національно-визвольний рух першої половини ХХ століття» ознайомила з основними концепціями теолінгвістики, її історією, станом та перспективами розвитку.

13-12-2019
більше →

Наукова доповідь Л. О. Андрієнко

З науковою доповіддю «Аксіологічні, прагматичні та правові аспекти багатомовності в Україні (соціолінгвістичний вимір)» на засіданні вченої ради виступила старша наукова співробітниця відділу мов України, кандидат філологічних наук ЛІЛІЯ АНДРІЄНКО.

Присутність на території будь-якої держави чи то невеликих компактних етнічних груп, які зберігають свою національно-мовну ідентичність, чи то багатомовних регіонів з поліетнічним складом населення, є наслідком тривалих історичних процесів.

13-12-2019
більше →

Конференція молодих учених

Шановні колеги! Запрошуємо молодих мовознавців: аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти взяти участь у роботі П’ятої конференції молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України «Лінгвістика ХХІ ст.: традиції і перспективи розвитку», яка відбудеться 5 грудня 2019 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (вул. М. Грушевського, 4, 7-й поверх). Конференцію проводить рада молодих учених нашої установи. Початок о 10.00.

26-11-2019
більше →

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувач відділу (1 штатна одиниця), завідувач сектору (1 штатна одиниця), провідний науковий співробітник (2 штатні одиниці), науковий співробітник (3 штатні одиниці), молодший науковий співробітник (4 штатні одиниці).

24-11-2019
більше →

Круглий стіл «Українська національна ідентичність»

Національна асоціація україністів спільно з Міжнародною асоціацією україністів провели круглий стіл «Українська національна ідентичність: минуле, сучасне, майбутнє». Захід відбувся в залі засідань Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Учасники заслухали виступи 25 українських учених і освітян: лінгвістів, етнологів, соціологів, істориків, літературознавців, правознавців, мистецтвознавців та фольклористів із Києва, Запоріжжя, Полтави, Кропивницького.

24-11-2019
більше →

Наукова доповідь В. І. ЯРМАК

З науковою доповіддю «Концепт ЧЕСТЬ у сучасній українській мові (спроба когнітивної дефініції)» на засіданні вченої ради виступила доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу слов’янських мов ВЕРОНІКА ЯРМАК.

Концепт ЧЕСТЬ є одним з найдинамічніших, про що свідчить виразна трансформація його семантичного спектра на тлі великого часового континууму.

24-11-2019
більше →

Конференція до 100-річчя Миколи Лукаша

15 – 16 жовтня 2019 року в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України працювала Міжнародна наукова конференція «Микола Лукаш: спадщина, рецепція, пам’ять», присвячена 100-річчю з дня народження корифея української школи художнього перекладу, поліглота й науковця.

Микола Лукаш перекладав з 18 мов. Завдяки його праці українською мовою відтворено верховинні здобутки світової літератури: твори Й. В. Ґете, М. Сервантеса, Дж. Боккаччо, Г. Флобера, Г. Гейне, Лопе де Веги, Ю. Тувіма, І. Мадача, Ф. Шиллера, П. Верлена, Ф. Гарсіа Лорки, В. Шекспіра та інших класиків.

29-10-2019
більше →