Вітаємо вас на сайті
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні!

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України є багатопрофільним центром лінгвістичних досліджень. Наші співробітники розробляють теорію й методологію мовознав­ства, вивчають історію, структуру та функціонування слов’янських, германських, романських і балтійських мов. Головна наша місія – одержувати й поширювати нові знання про мову, сприяючи духовному розвитку суспільства.

У різні роки Інститут підготував чимало фундаментальних праць, добре відомих в Україні та за її межами. Наші перекладні й тлумачні словники є надійними по­радниками для всіх, хто працює зі словом. Історичні та граматичні дослідження забезпечують наукове підґрунтя для внормування й дальшого розвитку української мови, показують її важливе місце серед інших слов’янських мов. Актуальністю відзначаються соціолінгвістичні розвідки, присвячені оптимальному плануванню мовних процесів в Україні. У стінах Інституту з’являються й набувають високої кваліфікації нові покоління лінгвістів.

Запрошуємо вас ознайомитися з історією та сьогоденням нашого Інституту.

 

Статут інституту.