Тетяна Борисівна Лукінова: біобібліографія до 95-річчя / Упоряд.: В.І. Ярмак, І.М. Мирошніченко. — К.: Академперіодика, 2022. — 52 с.

 

Описано життєвий шлях та науковий доробок видатної української мовознавиці, доктора філологічних наук Тетяни Борисівни Лукінової. Окреслено основні етапи формування її як ученої, схарактеризовано лінгвістичний доробок загалом та найвизначніші праці в галузі славістики та україністики. Науково-біографічний нарис доповнено ілюстративним рядом, бібліографія містить опис усіх публікацій науковиці.

 

Для лінгвістів, студентів, аспірантів і всіх, хто цікавиться історією та сучасним розвитком української лінгвістичної славістики.

 

Завантажити: