О. В. Малаш «Болгарські назви рослин: походження, семантика, символіка»

Одна з важливих функцій мови — відображати світогляд та культуру її носіїв. Лексика здатна найточніше показати, як мислили та відчували предки, як вони сприймали та змальовували навколишній світ. У монографії авторка акцентує на важливості взаємозв'язку "рослина—людина" — як у називанні об'єктів флори, так і в їхньому місці в людському повсякденні, віруваннях і ритуалах.

27-12-2022
більше →

Круглий стіл «BALTO-SLAVO-GERMANICA: МОВНІ КОНТАКТИ В СИНХРОНІЇ І ДІАХРОНІЇ» (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора
А. П. Непокупного)

Запрошуємо вас узяти участь у роботі круглого столу BALTO-SLAVO-GERMANICA: МОВНІ КОНТАКТИ В СИНХРОНІЇ І ДІАХРОНІЇ», присвяченого 90-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора
А. П. Непокупного. Захід відбудеться 10 травня 2022 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.


12-12-2022
більше →

IX наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку»

Запрошуємо молодих науковців (аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти) узяти участь у роботі Конференції молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України «Лінгвістика ХХІ ст.: традиції і перспективи розвитку».

30-11-2022
більше →

Міжнародна наукова конференція «Актуальні аспекти міжмовних взаємин у сучасній науковій парадигмі»

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Актуальні аспекти міжмовних взаємин у сучасній науковій парадигмі». Захід відбудеться 15 листопада 2022 року в онлайновому режимі. Програма та посилання - у тексті новини
12-11-2022
більше →

Вийшла біобібліографія до 95-річчя Т.Б. Лукінової

Тетяна Борисівна Лукінова: біобібліографія до 95-річчя / Упоряд.: В. І. Ярмак, І. М. Мирошніченко. — К.: Академперіодика, 2022. — 52 с.

Описано життєвий шлях та науковий доробок видатної української мовознавиці, доктора філологічних наук Тетяни Борисівни Лукінової. Окреслено основні етапи формування її як ученої, схарактеризовано лінгвістичний доробок загалом та найвизначніші праці в галузі славістики та україністики. Науково-біографічний нарис доповнено ілюстративним рядом, бібліографія містить опис усіх публікацій науковиці.

27-10-2022
більше →

IX наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку»

Запрошуємо молодих науковців (аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти) узяти участь у роботі Конференції молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України «Лінгвістика ХХІ ст.: традиції і перспективи розвитку».

Конференцію заплановано провести 1 грудня 2022 року дистанційно

10-10-2022
більше →

Не стало Людмили Олександрівни Симоненко...

Обірвалося життя Людмили Олександрівни Симоненко — провідної фахівчині з української термінології, кандидатки філологічних наук.

Людмила Олександрівна була багаторічною співробітницею Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні, тривалий час працювала у відділі лексикології та лексикографії, згодом — у групі наукової термінології. Виконувала обов’язки вченого секретаря й заступника голови Комітету наукової термінології.26-09-2022
більше →