Ювілей доктора філологічних наук Т. Б. Лукінової

25 листопада відзначила світлий ювілей доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу слов’янських мов Тетяна Борисівна Лукінова.
Усе своє трудове життя віддала вона Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, прийшовши сюди ще зі студентської лави. Учениця академіка Л. А. Булаховського, вона є авторкою багатьох праць із лексики та словотвору слов’янських мов, порівняльно-історичного мовознавства, етимології, історичної типології, культурології, історії мовознавства.
01-11-2017
більше →

Конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ» (прес-анонс)

14–15 листопада 2017 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбудеться Міжнародна наукова конференція «Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ». Організатори конференції: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України, Міністерство науки і освіти України, Міністерство культури України.
01-11-2017
більше →

Вийшов посібник Л. І. Даниленко «Культурна пам’ять слова»

Даниленко Л. І. Культурна пам’ять слова. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 224 с.
Книга є посібником для студентів, які вивчають чеську мову. В її назві віддзеркалено ідею, що пов’язує семантику, етимологію слова з матеріальною і духовною культурою народу. В основі посібника — лінгвокультурологічний словник, який налічує понад 400 розгорнутих словникових статей. Уміщено також практичні завдання й тести.
05-09-2017
більше →

Вийшла монографія А. Р. Дочу «Мовні контакти і запозичення»

Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону). — К.: Наук. думка, 2017. — 206 с.
У монографії розглянуто вплив мовних контактів і запозичень на формування тематичних груп лексики. Здійснено синхронно-діахронне дослідження орнітонімів давньоанглійського, середньоанглійського та новоанглійського періодів. Встановлено корпус та джерела запозичених, гібридних та калькованих орнітонімів. Визначено і якісно оцінено масштаби іншомовних впливів у різні хронологічні періоди, а також діапазон змін, що супроводжують адаптацію запозичень на англійському ґрунті.
05-09-2017
більше →

Вийшла монографія В. Г. Скляренка «Історія українського наголосу. Дієслово»

Скляренко В. Г. Історія українського наголосу. Дієслово. — К.: Наук. думка, 2017. — 660 с.
У монографії розглядається історія акцентуації дієслів української мови від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їхньому наголошуванні. Широко використано свідчення українських акцентованих пам’яток кінця XVI — початку XVIII ст., українських говорів, словників української мови XIX‒XX ст.
05-09-2017
більше →

Вийшов тлумачний «Словник української мови»

Словник української мови / Відп. ред. В. В. Жайворонок. — К. ВЦ «Просвіта», 2016. — 1320 с.
Цей однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української літературної мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу. Видання відбиває ті зміни, що відбулися в лексичному складі на порозі нового тисячоліття, зокрема включає одиниці, які увійшли в мову протягом останнього часу.
24-05-2017
більше →

Наукові читання до 85-річчя А. П. Непокупного

В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні відбулися наукові читання, присвячені 85-річчю від дня народження Анатолія Павловича Непокупного – знаного у світі балтиста, славіста, германіста, доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, іноземного члена Академії наук Латвійської Республіки. На читаннях були заслухані доповіді колишніх колег Анатолія Павловича – співробітників сектору порівняльно-історичного та зіставного мовознавства відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства.Мета лекцій – ознайомити слухачів з новими здобутками науки про мову, розповісти про останні досягнення Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, ознайомити охочих вступити в аспірантуру з проблемними напрямами, які розробляють співробітники Інституту.
24-05-2017
більше →