В. В. Жайворонок. Антологія знаків української етнокультури

Жайворонок В. В. Антологія знаків української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Наук. думка, 2018. — 760 с.

Антологія включає розміщену в абетковому порядку українську лексику, яка в народній мові має різноманітний етнокультурний підтекст. Вона витлумачується, коментується та ілюструється фольк¬лорними контекстами, а також характерними цитатами з класичної художньої та літописної літератури, Біблії, «Слова о полку Ігоревім» та ін.

24-09-2018
більше →

XVІ Міжнародний з’їзд славістів у Белграді

20–27 серпня 2018 р. в столиці Сербії Белграді працював XVІ Міжнародний з’їзд славістів. За кількістю учасників він перевершив попередні з’їзди: з 43 країн приїхало понад 1000 делегатів. Українська делегація налічувала 30 науковців з інститутів НАН України та університетів Києва, Львова, Чернівців, Черкас. З’їзд було присвячено видатному сербському мовознавцеві Александрові Беличу, а також 200-річчю виходу першого «Сербського словника», що його впорядкував Вук Караджич.

Відкриття з’їзду відбулося в «Залі героїв» філологічного факультету Белградського університету. У церемонії взяли участь представники уряду Республіки Сербія, Сербської академії наук і мистецтв, Міжнародного комітету славістів, духовенства, інші офіційні особи. У своїй резиденції учасників з’їзду прийняв Президент Сербії Александар Вучич. У вітальних промовах наголошувалося на важливій ролі гуманітарних наук у сучасному світі, зокрема славістики в зміцненні наукових і культурних зв’язків між слов’янськими народами.

05-09-2018
більше →

Не стало Ніни Федорівни Клименко…

30 серпня 2018 року на 79-му році життя перестало битися серце Ніни Федорівни Клименко — видатного українського мовознавця, фахівця з української та інших слов’янських мов, визначного еллініста, багаторічної працівниці Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, члена-кореспондента НАН України.

Становлення Ніни Федорівни як науковиці, найплідніший період її творчого життя минули в стінах нашої установи. Тут у 1964–1967 рр. вона навчалася в аспірантурі, у 1967–1987 рр. працювала молодшою, згодом старшою науковою співробітницею відділу структурно-математичної лінгвістики, у 1987–2004 рр. завідувала цим відділом, у 2004–2010 рр. працювала у цьому ж відділі на посаді провідного наукового співробітника.

01-09-2018
більше →

Проект нової редакції Українського правопису

Українська національна комісія з питань правопису, створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 416, пропонує увазі громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на основі української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового й культурного життя.

Правописна комісія виходила з розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

27-08-2018
більше →

Дев’ятий Міжнародний конгрес україністів

25–28 червня 2018 року в Києві працював Дев’ятий Міжнародний конгрес україністів. Організаторами заходу виступили НАН України та Міжнародна асоціація україністів, яка об’єднує науковців, що вивчають історію України, мову та культуру українського народу. Учасники конгресу — понад 500 вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема з Польщі, Білорусі, Канади, Молдови, Великої Британії, Словаччини, Росії, Сербії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Італії, Австрії, Канади, США та інших країн.

05-07-2018
більше →

Запрошуємо на навчання до аспірантури!

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України оголошує прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії на 2018–2021 навчальні роки з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 035 Філологія. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету України) та понад державне замовлення — на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб). Документи із заявами до аспірантури приймаємо до 10 вересня 2018 р. Початок навчання в аспірантурі — 1 листопада 2018 року. Термін навчання — 4 роки. Телефони для довідок: (044) 278-71-82, 093-931-33-61.

14-06-2018
більше →

Доповідь О. І. Михальчук «Мовно-інформаційний простір сучасної України та українське законодавство»

На засіданні вченої ради з науковою доповіддю «Мовно-інформаційний простір сучасної України та українське законодавство: соціолінгвістичний вимір» виступила в. о. завідувача відділу мов України кандидат філологічних наук Оксана Михальчук.

Доповідачка зазначила, що нинішня мовна ситуація в Україні й необхідність законодавчого врегулювання мовно-інформаційних відносин ставлять перед соціолінгвістикою низку нагальних завдань. Серед них — осмислити основні параметри мовно-інформаційного простору, виявити їх особливості з огляду на етномовну структуру українського суспільства, спрогнозувати вплив мовно-інформаційного простору на мовну свідомість, екологію мови та безпеку суспільства загалом.

14-06-2018
більше →