Мова і війна: динаміка мовної системи і мовна політика. Монографія

Мова і війна: динаміка мовної системи і мовна політика. Монографія. Відп. ред. Б.М. Ажнюк. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2024. 616 с.
Колективна монографія «Мова і війна: динаміка мовної системи і мовна політика» виходить у світ за підсумками міжнародної наукової конференції «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни», що відбулася в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України 9 листопада 2023 р. Розділи цієї книжки представляють науковий доробок співробітників Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України та Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України, а також тематично споріднені напрацювання мовознавців інших наукових та освітніх закладів в Україні й за кордоном.
22-04-2024
більше →

VI Міжнародна наукова конференція «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ»

15-16 жовтня 2024 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться VI Міжнародна наукова конференція «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ».
03-03-2024
більше →

XI наукова конференція молодих учених «Лінгвістика XXI ст.: традиції і перспективи розвитку»

Запрошуємо молодих науковців (аспірантів, здобувачів, наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти) узяти участь у роботі XI Конференції молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України «Лінгвістика ХХІ ст.: традиції і перспективи розвитку».

03-03-2024
більше →

Круглий стіл до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного. Тези

Balto-Slavo-Germanica: мовні контакти в синхронії і діахронії [Електронне видання] : збірник тез доповідей учасників круглого столу до 90-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора А.П. Непокупного, м. Київ, 15 грудня 2022 року. Відп. ред. О. Скопненко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2023. 132 с. (Укр., білор., лит., англ., фр., нім., грец., лат. мови)

16-02-2024
більше →

Міжнародна наукова конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни»

9 листопада 2023 р. в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України відбулася Міжнародна наукова-конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни». Її організаторами стали Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Уповноважений із захисту державної мови, Міжнародна асоціація україністів, Національна асоціація україністів та Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України.

27-12-2023
більше →

Міжнародна наукова конференція «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни»

Запрошуємо вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Мовна політика й міжмовні відносини в умовах війни». Захід відбудеться 9 листопада 2023 року в онлайновому режимі.
05-11-2023
більше →

Вийшла монографія П. О. Селігея «Українська мова у 2222 році»

Монографія закладає основи лінгвофутурології — нової галузі знань, що виникла на перетині мовознавства й футурології. Висвітлено роль уяви, завбачення, стратегічного мислення в житті людини. Розглянуто предмет футурології, її категорії, методи, проблеми, здобутки.

04-11-2023
більше →