Рада молодих учених (далі – РМУ) Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України –  це добровільний колегіальний самоврядний орган, який об’єднує молодих учених – наукових працівників, інженерів, аспірантів і докторантів (віком до 35 років) Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. РМУ покликана репрезентувати, захищати й сприяти реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціальних прав та інтересів молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, підвищенню їхньої ролі у формуванні наукової політики та діяльності установи.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

СКЛАД

 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ«ЛІНГВІСТИКА XXI СТ.: ТРАДИЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

 

Анонс конференцій інших установ