Вийшов «Російсько-український словник синонімів»

Російсько-український словник синонімів / Уклад.: Т. К. Черторизька, Г. П. Вишневська, Н. О. Бойко; за ред. В. М. Бріцина. – К.: Вища школа, 2012. – 319 с.
У словнику наведено в зіставленні основні синонімічні ряди слів російської та української мов, пояснено значення слів-синонімів, висвітлено їхнє стилістичне забарвлення. Словник базується на досягненнях російської та української синонімічної лексикографії й покликаний полегшити вивчення обох мов. Розкриваючи синонімічні багатства, словник допоможе громадянам України вдосконалювати культуру їхньої української мови, зокрема у сфері вживання синонімів відповідно до лексико-граматичних норм української літературної мови.
15-02-2013
більше →

О. О. Тищенко-Монастирська – лауреат Премії Верховної Ради України

Молодший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні, кандидат філологічних наук Оксана Олександрівна Тищенко-Монастирська стала лауреатом Премії Верховної Ради України за 2012 рік. Премію присуджують найталановитішим молодим ученим, які отримали вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень. О. О. Тищенко-Монастирська – авторка циклу публікацій «Мови національних меншин у мовно-культурному середовищі Криму». Вона бере участь у соціолінгвістичних експедиціях і міжнародних наукових конференціях, викладає кримськотатарську мову у вищій школі.
23-01-2013
більше →

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Автори збірника аналізують проблеми взаємодії мови та соціального середовища. З позицій екологічної лінгвістики розгянуто факти і явища, що в контексті інших напрямів випускалися з уваги як другорядні. Обговорюються такі питання, як зв’язок між мовною нормою й конструюванням національної ідентичності, соціальна зумовленість мовного вибору, проблеми мовної стійкості та мовної толерантності, європейські засади мовної політики й перспективи їх використання в Україні тощо.
18-12-2012
більше →

Міжнародна наукова конференція «Мовні права в сучасному світі»

4–5 грудня 2012 року в Києві відбулася міжнародна наукова конференція «Мовні права в сучасному світі», організована Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні й Українським бюро лінгвістичних експертиз НАН України. У роботі конференції – пленарному та секційних засіданнях, а також у дискусіях на круглому столі – взяли участь близько 50 лінгвістів, юристів, соціологів, політологів. З доповідями виступили 32 учасники конференції. Серед них відомі мовознавці з Києва, Львова, Чернівців, Ужгорода, науковці з Німеччини, Італії, Польщі, Австрії, а також доктор юридичних наук В. Василенко, соціолог Г. Залізняк, судді Конституційного суду України В. Шишкін та П. Стецюк.
06-12-2012
більше →

Вийшов збірник «Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві»

Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Автори збірника аналізують проблеми взаємодії мови та соціального середовища. З позицій екологічної лінгвістики розгянуто факти і явища, що в контексті інших напрямів випускалися з уваги як другорядні. Обговорюються такі питання, як зв’язок між мовною нормою й конструюванням національної ідентичності, соціальна зумовленість мовного вибору, проблеми мовної стійкості та мовної толерантності, європейські засади мовної політики й перспективи їх використання в Україні тощо.
25-11-2012
більше →

Вийшов збірник пам’яті академіка О. С. Мельничука

Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 280 с.
У збірнику висвітлено актуальні проблеми провідних напрямків мовознавства (індоєвропеїстики, славістики, загальної теорії мови, семіотики, методології лінгвістичних досліджень), пов’язаних із науковою діяльністю академіка О. С. Мельничука, проаналізовано основні аспекти його лінгвістичної спадщини та показано її значення для розвитку сучасних гуманітарних досліджень. Для мовознавців, науковців, викладачів, аспірантів, слудентів-філологів.
19-09-2012
більше →

Вийшла монографія В. Ю. Франчук про Олександра Потебню

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня: Сторінки життя і наукової діяльності. – К.: Видав. дім Д. Бураго, 2012. – 376 с.
Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. Читач дізнається про його шлях у науку, визначальну роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги присвячені педагогічній діяльності вченого, який підготував цілу плеяду майбутніх діячів вітчизняної освіти й культури. Ідеться також про активну участь О. О. Потебні в громадському житті України.
19-09-2012
більше →