ПІДСУМОК, мку, ч. 1. Сума, одержувана внаслідок якого-небудь підрахунку.

2. перен. Результат якої-небудь діяльності, занять і т. ін. Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР - головний підсумок Великої Жовтневої соціалістичної революції (Ком. Укр., 10, 1962, 17).

Підбивати (підбити, підводити, підвести, робити, зробити і т. ін.) підсумок (підсумки) - робити висновок із чого-небудь, узагальнювати щось. В червні 1926 року я просидів ніч у своїй майстерні, підбив підсумки свого невлаштованого тридцятирічного життя (Довж., І, 1958, 20); Пленум.. підвів підсумки досягнень останніх років і намітив нові шляхи до рішучого, крутого піднесення сільськогосподарського виробництва (Літ. газ., 24. I 1961, 1).ПІДСУМОК, мка, ч. Невелика шкіряна поясна сумка для патронів. Всі кишені й підсумки набивали патронами (Гончар, Таврія.., 1957, 600).