1. Заява на ім’я директора Інституту.
 2. Копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації.
 3. Особовий листок із обліку кадрів із фотографією.
 4. Медична довідка форми 086/о.
 5. Сертифікат ЄВІ 2023/ 2024 років (з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів) або міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності).
 6. Ксерокопії публікацій за спеціальністю (за наявності).
 7. Науковий реферат (до 25 стор.).
 8. Три фотокартки розміром 3х4 см.
 9. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 10. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних –військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 11. Копія документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
 12. Витяг із трудової книжки (копія, засвідчена у відділі кадрів).
 13. Витяг із протоколу засідання ради для осіб, рекомендованих в аспірантуру радами вишів (факультетів) безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.
 14. Автобіографія.

 

Документи із заявами до аспірантури приймають до 10 вересня за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 717 (7-й поверх).

Оригінали паспорта й диплома про закінчення вищого навчального закладу вступник до аспірантури подає особисто.

Телефон для довідок: (044) 279-02-92.

 

Абітурієнти, які планують у 2024 р. вступати до аспірантури, повинні надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році, де оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

 

Важливе уточнення:

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядають як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складати ЄВІ.

Актуальну у 2024 році інформацію щодо організації й проведення ЄВІ для вступу до аспірантури оприлюднено за покликанням https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/

 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) проводитимуть у дві сесії:

Основний етап реєстрації триватиме із 7 до 29 травня включно. 

У додатковий період (17–21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.