1. Заява на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Характеристика з останнього місця роботи.
 4. Витяг з трудової книжки (копія, засвідчена у відділі кадрів).
 5. Автобіографія.
 6. Копія паспорта (перші сторінки та з пропискою).
 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та копія витягу із залікової відомості.
 8. Витяг з протоколу засідання ради для осіб, рекомендованих в аспірантуру радами вузів (факультетів) безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.
 9. Посвідчення (форма 3.2.) про складання кандидатських іспитів, що відповідають обраній спеціальності, для осіб, які повністю чи частково склали кандидатські екзамени.
 10. Медична довідка (форма № 086) з висновком про можливість навчання в аспірантурі.
 11.  Три фотокартки 3 х 4, засвідчені установою.
 12.  Список опублікованих праць.
 13.  Ідентифікаційний код.
 14.  Науковий реферат з обраної спеціальності (до 25 стор. машинопису).
 15.  2 конверти з марками.

 

Документи із заявами до аспірантури приймають до 10 вересня.

Вступник подає документи у двох примірниках, кожний в окремій папці.

Оригінали паспорта й диплома про закінчення вищого навчального закладу вступник до аспірантури подає особисто.

 

Телефон для довідок: (044) 279-02-92