1. Заява на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Характеристика з останнього місця роботи.
 4. Витяг з трудової книжки (копія, засвідчена у відділі кадрів).
 5. Автобіографія.
 6. Копія паспорта (перші сторінки та з пропискою).
 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та копія витягу із залікової відомості.
 8. Витяг з протоколу засідання ради для осіб, рекомендованих в аспірантуру радами вузів (факультетів) безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.
 9. Медична довідка (форма № 086) з висновком про можливість навчання в аспірантурі.
 10.  Три фотокартки 3 х 4.
 11.  Список опублікованих праць.
 12.  Ідентифікаційний код.
 13.  Науковий реферат з обраної спеціальності (до 25 стор. машинопису).

 

Документи із заявами до аспірантури приймають до 10 вересня.

Вступник подає документи у двох примірниках, кожний в окремій папці.

Оригінали паспорта й диплома про закінчення вищого навчального закладу вступник до аспірантури подає особисто.

 

Телефон для довідок: (044) 279-02-92