КРЕЙЦЕР, зах. КРЕЙЦАР, а, ч. У колишній Австро-Угорщині, Німеччині та деяких інших західноєвропейських країнах (до кінця XIX ст.)- дрібна розмінна монета (1/100 гульдена - в Австро-Угорщині, 1/60 гульдена - у Німеччині). Невеликий то з того й заробок, по три, чотири крейцари за мітлу (Фр., І, 1955, 370); Четвертина того буханця за чотири крейцери мусила вистачити [Тарасові] на вечерю й на сніданок (Ков., Світ.., 1960, 56); // тільки мн. Гроші. Смоляк каявся в тому, що.. колись.. присвоював криваві бідняцькі крейцари (Козл., Ю. Крук, 1957, 410).