ХАРАКТЕРИСТИКА, и, ж. 1. Опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь. Розсердив мене «Вісник», поробивши з моєї статті цитати тільки про Стефаника і зовсім поминувши мою характеристику Ваших [О. Кобилянської] творів (Л. Укр., V, 1956, 317); Сержант Перова могла розповісти про який завгодно з минулих боїв, як про вчорашню подію - з безліччю деталей, харктеристик, спостережень природи (Ю. Янов., II, 1954, 9); Бондаренкові лишалося хіба що стисло додати дещо з подробиць до характеристики тих обставин у Києві, що спричинили переїзд делегатів-більшовиків до Харкова (Головко, II, 1957, 464); Переклади з Помяловського і Щедріна І. Франко супроводжував короткими передмовами, які давали загальну характеристику творчості обох письменників (Рад. літ-во, 3, 1957, 39); Яскраву характеристику російських перекладів Маркса і Енгельса Ленін дає у своєму вступі до праці «Держава і революция» (Мовозн., VII, 1949, 26); // У літературі, образотворчому мистецтві - змалювання характерних рис персонажа, героя. Актор [Б. Чирков] ніколи не вдається до зовнішніх, нехай навіть ефектних і виграшних засобів для характеристики героя (Мист., 1, 1959, 17); Мовна характеристика, тобто засоби відтворення індивідуальних, професіональних, соціальних рис людського характеру через особливості мови,- важливий елемент літературної майстерності в усіх видах і жанрах, де тільки виступають людські образи - в поемі, романі, повісті, кіносценарії і т. д. (Рад. літ-во, 1, 1957, 26); // Показники якості, стану і т. ін. чогось. Рентгенографія металів.. дозволяє вивчити і атестувати вирішальні структурні характеристики металів і сплавів, від яких залежать технологічні властивості матеріалів (Рентгеногр. мет., 1959, 209); - Уже давно встановлено, що кожна гірська порода має свою магнітну характеристику, яка відрізняє її від усіх інших порід (Наука.., 10, 1962, 52); У сеансі зв'язку з самохідним апаратом [«Луноходом-2»], який відбувся 9 квітня [1973 р.], проводилися дослідження характеристик космічних променів, магнітні вимірювання (Роб. газ., 11. IV 1973, 1).

2. Офіційний документ, в якому міститься відгук, висновок про чию-небудь трудову й громадську діяльність. Надіслано було йому мою характеристику (Вас., IV, 1960, 37); - Ти вже його на роботу прийняв? А документи, а характеристика? (Тют., Вир, 1964, 116); // Висловлення, відзив про кого-небудь. Розмова йшла живо.. Особисті пригоди перепліталися з короткими та меткими характеристиками людей - подолян, гуцулів, бойків (Фр., IV, 1950, 192); Рекомендуючі несуть перед партійними організаціями відповідальність за об'єктивність характеристики політичних, ділових і моральних якостей рекомендованих (Статут КПРС, 1971, 8); - Та він у нас зовсім парубок, тільки, біда, говорити не вміє.- Еге, не вміє! Ти ще не знаєш його - дала свою характеристику мама (Стельмах, Гуси-лебеді.., 1964, 193).

3. мат. Ціла частина десяткового логарифма. Від множення числа на 10, 100, 1000.., взагалі на одиницю з нулями, мантиса логарифма не змінюється, а характеристика збільшується на стільки одиниць, скільки нулів у множнику (Алг., II, 1957, 132).

4. спец. Графічне зображення властивостей чого-небудь за допомогою кривої; який-небудь основний графічний показник чогось. Графічно виражена залежність анодного струму від анодної напруги при незмінній напрузі на сітці називається анодною характеристикою тріода (Осн. радіотехн., 1957, 18).